ผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ 10 เมษายน

1.นายทศชัย เมฆงามฟ้า อายุ 44 ปี ลักษณะของกระสุนทะลุผ่านหัวใจ เข้าทางด้านหน้าอกซ้าย และทะลุทางด้านหลัง

2.นายสวาท วงงาม อายุ 43 ปี กระสุนปืนเข้าที่ศรีษะ เข้าจากด้านหลังทะลุด้านหน้า

3.นายยุทธนา ทองเจริญพูนพร อายุ 23 ปี กระสุนเข้าจากด้านหลัง ทะลุมาด้านหน้า

4.นายจรูญ ฉายแม้น อายุ 46 ปี บาดแผลกระสุนปืนเข้าจากด้านหน้าขวา ทะลุผ่านปอด ตับ และไปที่กระดูกสันหลัง

5.นายวสันต์ ภู่ทอง อายุ 39 ปี กระสุนปืนเข้าที่สมอง จากด้านหลังทะลุด้านหน้า

6.นายอำพน ตติยรัตน์ อายุ 36 ปี กระสุนเข้าที่สมอง จากด้านหลังมาด้านหน้า

7.นายไพรศล ทิพย์ลม อายุ 37 ปี กระสุนปืนเข้าที่สมอง แต่เข้าด้านหน้ากลางหน้าผาก ออกที่ท้ายทอยด้านหลัง

8.นายธวัฒนะชัย กลัดสุข อายุ 36 ปี บาดแผลกระสุนปืนทะลุปอด เข้าตับ เส้นเลือดแดงใหญ่เข้าด้านหน้า ออกด้านหลัง

9. นายมนต์ชัย แซ่จอง จากระบบหายใจล้มเหลว

Popular Posts