140 ปี เลนิน
140 นับแต่วันเกิดของเลนิน 23 เมษายน
สำหรับบางคน เขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเรียกเขาเป็น ผู้นำของชนชั้นล่างของโลก (The Leader of World Proletariat)

Popular Posts