A BLACK SATURDAY

10 April 2010 (2553)
วันนี้ทหารพยายามจะยึดพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยและสะพานผ่านฟ้า จากผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดง (นปช. แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ, เนรคุณ ประเทศ ชาติ, นรกป่านกรุง)
ทหารใช้โลห์ กระบอง กระสุนยางในปืนพกสั้น แกีสน้ำตา ในการผลัดดันกลุ่มผู้ชุมนุม โดยการตั้งแถว แล้วเดินหน้า ใช้โลห์ผลักให้ผู้ชุมนุมถ่อยร่นไป
ปฏิบัติการเร่ิมต้นในเวลาบ่าย สถานการณ์ทำท่าจะเป็นไปได้ด้วยดี ผู้ชุมนุมกับทหารผลัดกันรุกรับ แก็สน้ำตาถูกใช้มาก แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเพราะกระแสลมผัดกลับมาที่ทหารเอง
แต่สถานการณ์มาแย่ตอนเมื่อหัวค่ำ ทหารและผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกคอกวัว ปะทะกัน เริ่มมีกลุ่มผุ้ชุมนุมที่นิยมความรุนแรง (หรือที่ชอบเรียกกันว่ามือที่สาม) ใช้อาวุธสงคราม M79 ยิงใส่กลุ่มทหารที่ผลักดันกับผู้ชุมนุมอยู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวนมาก
ตอนเขียนนี้ มีผุ้เสียชีวิตแล้วกว่า 19 นาย และมีทหารบาดเจ็บกว่า 300 ประชาชนอีก 200 กว่าคน ทหารสาหัญ 90 นาย

Popular Posts