Sevastopol ซีวาสโตโพล


รัสเซียและยูเครน ตกลงขยายระยะเวลาการตัั้งฐานทัพเรือของรัสเซียในทะเลดำ หลังปี 2017 ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2042 สภาดูม่า ลงมติด้วยเสียง 410 เสียงสนับสนุน
ในขณะที่ในยูเครน เกิดความปั่นป่วนขึ้น เพราะนางยุเรีย ทีไมเชนโก นำการประท้วง และทำให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศ นางเพิ่งแพ้การเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ให้แก่ ประธานาธิบดีี วิกเตอร์ ยานูโควิค เมื่อไม่นานนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐสภายูเครนรับรองการตั้งฐานทัพรัสเซียใน เสวาสโตโพล ต่อไปอีกด้วยเสียง ข้างมาก 236 เสียง

Popular Posts