65 ปี วันแห่งชัยชนะภาพขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียต หายไปจากแผนที่โลก
เพื่อระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อระลึกถึงผุ้เสียชีวิต และเพื่อเชิดชูเหล่าประชาชนและทหารกล้าที่ช่วยกัน
ปกป้องชาติ 
การเดินพาเหรดในวันนี้มีหลายชาติส่งทหารเข้า่ร่วมเดินขบวนด้วย อย่างฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าโลกเรามาไกลมากแล้วหลังจากสงครามเย็นที่ภาพเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น
"มันเป็นชัยชนะของประชาชน ไม่ใช่ของสตาลิน" เมดเวเดฟ พูด ...​ เราก็บอกไม่ได้ว่าความพยายามของ
ประธานาธิบดีรัสเซ๊ย ในการลบสตาลินออกไปจากเกียรติภูมิที่เขาสมควรได้รับ เป็นเรื่องที่ถูก บอกได้ว่ามันไม่มีทางหรอก
แม้ว่าเราจะรู้ว่าสตาลิน เผด็จการต่อผู้ต่อต้านเขา แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกกัน ต่อการที่เขาปกป้องประเทศ "ร่วม" กับประชาชน 
มันเป็นเรื่องจริง ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีผุ้นำ ถ้าใครจะบอกว่าประชาชนเดินไปรบโดยไม่มีการสนับสนุน หรือยุทธศาสตร์
พวกเขาย่อมไม่มีชัยชนะ
ถ้าจะลงโทษสตาลิน ก็น่าจะแยกมันออกไปจากเรื่องสงคราม น่าจะดีกว่าสำหรับเมดเวเดฟ ... 

รัสเซียสูญเสียชีวิตทหาร ประชาชนไปมากที่สุดในประเทศทั่วโลก คากกว่าคนกว่า 24 ล้านคนต้องตาย Popular posts from this blog

B. F. Skinner

Anna Pavlova

Alexander Friedmann