แผนที่แรงโน้มถ่วง GEOID
แผนที่แสดงแรงโน้มถ่วงของโลก ที่สร้างจากข้อมูลดาวเทียม GOCE [Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer mission] ของสถาบัน ESTEC [European Space Research and Technology Center in Noordwijk, the Netherlands] ขององการอวกาศยุโรป
ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ในปี 2008 จากฐาน Plesetsk ของรัสเซีย
จากแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงความสูง และ ต่ำ (up ,down) ของโลก หากคำนวณโดยใช้แรงโน้มถ่วง โดยความสูงและต่ำของพื้นที่แรงโน้มถ่วง สร้างโดยการเทียบกับเส้น ellipsoidal (เป็นเส้นที่สร้างขึ้นทางทฤษฏี โดยสมการคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงรูปร่างของโลก) โดยการสร้างแผนที่นี้ จะมีประโยชน์ในการศึกษา พลศาสตร์ของมหาสมุทร และของเหลว
หากเทียบกับผิวมหาสุมทรที่ปราศจากคลื่นและลม แล้ว ระดับน้ำทะเล จะเท่ากับความสูงของ geoidPopular posts from this blog

B. F. Skinner

Anna Pavlova

Alexander Friedmann