ดาวหาง McNaughtดาวหางเพิ่งเดินทางผ่านจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เอง
แมกนอคธ์ เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี 2006 โดย Robert H. McNaught และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าระหว่างมกรา-กุมภาพันธ์ 2007 เป้นดาวหางที่สว่างที่สุดในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา จัดเป็นดาวหางที่ไม่มีคราบวงโคจร (none-periodic orbit)

Popular Posts