Microelectromechanical systems (MEMS) คือ อะไรMicro Electro Mechanical Systems คือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขนาดเล็กระดับไมโคร จนไปถึงระดับนาโน ถ้าเล็กขยาดนาโนอาจจะเรียกอีกอย่างว่า nanoelectromechanical systems (NEMS)
MEMS เป็นคำที่ใช้ในอเมริกา แต่ในยุโรปเรียกว่า Micro Systems Technology - MST และในญี่ปุ่นจะเรียกว่า micromachines (in Japan)
บางที่เรียกว่าเป็น lab on chip แสดงถึงความเป็นอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ที่ทำงานได้ ในขนาดที่เล็กมาก เป็นศัพท์ที่ใช้แยกออกมาจากนาโนเทคโนโลยี เพราะบางที่นาโนเทคโนโลยี รวมเอาสารเคมีที่มีอนุภาคเล็กๆ เข้าไปด้วย แต่ MEMS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก ใน iPhone 4 มีชิ้นส่วน MEMS หลายตัว เช่น อุปกรณ์วัดแสง ไมโครโฟน 2 ตัวเพื่อตัดเสียงรบกวน
ไจโรสโคปขนาดจิ้ว ( gyroscope) เป็นการใส่ไจโรสโคปลงในสมาร์ทโฟนครั้งแรกของโลก อุปกรณ์นี้ช่วยในการบอกตำแหน่งการทรงตัว ของโทรศัพท์ว่าอยู่ในลักษณะใจ ไจโรสโคป ของแอปเปิลไอโฟนเป็นแบบสามแกน ซึ่งคาดว่าไอโฟนจะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่สำหรับนักเล่นเกม 3D ที่ทำงานได้เหมือนกับเครื่อง Wii ของนินเทนโด

Popular Posts