วราดิมีร์ มุคาวาตอฟ (Vladimir Mukhovatov) เกษียรออกจาก ITER
มุคาวาตอฟ ทำงานกับโครงการ ITER มานานกว่า 22 ปี และกำลังจะกลับไปทำงานยังประเทศของเขาเอง รัสเซีย กับสถาบัน Kurchatov ที่ครั้งหนึ่ง เขาเคยเดินออกมาจากที่นั้นเมื่อปี 1958 หลังจากโซเวียต ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่อง Tokamak , มุคาวาตอฟ เป็นผุ้บุกเบิกโครงการ ITER ที่สำคัญคนหนึ่ง จนเป็นรูปร่างทุกวันนี้ และเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่กล่าวได้ว่าเข้าใจ นิวเคลียร์ฟิวชั่นได้ดีที่สุด


เครื่อง Tokamak เป็นคำภาษารัสเศีย มาจากคำว่า (тороидальная камера с магнитными катушками)
Tokamak คือเครื่องที่กัก พลาสม่าที่มีความร้อนสูงมาก ในวงกลมรูปโดนัท ด้วยสนามแม่เหล็ก ประเภทtoroidal (แม่เหล็กจะเกิดสนามแม่เหล็กสองเส้น toroidal และ poloidal , toroidal วิ่งไปตามแกนแม่เหล็ก ส่วน poloidal วิ่งเป็นวงรอบแกนแม่เหล็ก เครื่อง stellarator จะให้สนามแม่เหล็กทั้งสองแบบ แต่ Tokamak ใช้สนามแม่เหล็ก toroidal)
เครื่อง Tokamak เครื่องแรก T-1 สร้างในปี 1955
T-3 สร้างในปี 1968 ในสถาบันนิวเคลีียร์อะตอม ของ Kurchatov โดย L. Artsimovich เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้นำในการสร้าง สามารถวัดอุณหภูมิของพลาสม่าในขณะนั้นได้สูงถึง 10 ล้านองศาเซลเซียส โลกตะวันตกในขณะนั้นปฏิเสธการทดลองและการมีอยู่ของเครื่อง Tokamak ถือได้ว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเครื่องแรกของโลก
T-4 อยู่ที่มหาวิทยาลัย แห่ง Noversibirsk

ปัจจุบันมีหลายประเทศสร้างเครื่อง Takamak ไว้ทดลองเองแล้ว และอุณภูมิของพลาสม่าอาจสูงถึง 100 ล้านองศาเซลเซียส

โครงการ ITER เป็นโครงการที่พยายามสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่น เพื่อผลิตไฟฟ้า และศึกษาเกี่ยวกับพลาสม่านิวเคลียร์ อยู่ในฝรั่งเศส เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีมุลค่าถ้าโครงการสำเร็จ แพงกว่าสถานีอวกาศ

Popular Posts