Codex Telleriano-RemensisCodex Telleriano-Remensis เป็นภาพเขียนถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ตอนที่เสปนบุกเมํกซิโก และถูกนำไปตีพิมพ์ในยุโรป เป็นภาพที่ลอกเอาลวยลายของ แอ๊สเทค (Aztec) เอาไว้สมบูรณ์ดีที่สุดเท่าที่เหลืออยู่
ชื่อในภาษาลาติน มาจาก ชื่อของ Charles-Maurice Le Tellier, และอาบิชอบแห่ง Reims ผู้ซึ่ีงครอบครอง Codex ฉบับที่เขียนโดยลายมือ ไว้ในช่วงศตวรรษที่ 17

เนื้อหาของ Codex Telleriano-Remensis แบ่งออกเป็นสามส่วน
หน้าที่ 1-7 เขียนอธิบายเกี่ยวกับ ปฏิทิน โดยมีจำนวน 365 วันตามแบบสุริยันต์ ส่วนนี้เรียกว่า the xiuhpohualli


หน้าที่ 8-24 เขียนอธิบาย ปฏิทิน 260 วัน (อธิบายวันที่มีความศักดิ์สิทธิทางความเชื่อ) แบ่งเป็น 13 วัน(13 สัญลักษณ์) trecena แต่ละวันจะมี 20 ครั้ง ส่วนนี้เรียกว่า tonalamatl,


และส่วนสุดท้าย 25-28 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแอ๊สเทค การอพยพในช่วง ศตวรรษ 12-13 การตายของผู้ปกครอง การเกิดแผ่นดินไหว สุริยปราคา และเนื้อหาเกี่ยวกับการบุกของสเปน

ดูภาพถ่ายหน้า และโหลด Codex Telleriano-Remensis ได้ที่
http://www.famsi.org/research/loubat/Telleriano-Remensis/thumbs6.html

link
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonalamatl
http://en.wikipedia.org/wiki/Xiuhpohualli
http://en.wikipedia.org/wiki/Aztec_calendar

Popular Posts