Floating Nuclear Power Plantโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แบบลอยน้ำของรัสเซียเริ่มเป็นรูปเป็นแรกแล้ว เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลกเชิงพาณิชย์ที่ลอยอยู่ในน้ำ (ก่อนหน้านั้นก็นึกถึงเรือดำน้ำ และเรือเดินสมุทร) โครงการนี้มีหลายประเทศให้ความสนใจ เช่น อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย และรวมกว่า 20 ประเทศ ที่ร่วมในการศึกษามาตั้งแต่เริ่มโปรเจค ในปี 2007 เรียกว่าโครงการ Academicain Lomonosov
OJSC Rosenergoatom เป็นเจ้าของโครงการ (ผู้จ้างให้สร้าง)
JSC Baltiyzky (บริษัทผลิตเรือ ทำหน้าที่สร้างโครงสร้างอาคาร)
JSC Afrigantov (บริษัทผู้ผลิต เตาปฏิกรณ์)
Kaluga Turbine Plant (บริษัทผู้สร้าง ใบพัดให้กับโครงการ)
คาดว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จในปี 2013 และจะติดตั้งในคัมชัคก้า (Kamchadka) ตะวันออกไกลของรัสเซีย

ข้อดีของโครงการนี้คือ
1. หาพื้นที่ติดตั้งได้ง่ายกว่าการติดตั้งบนพื้นดิน
2. สามารถใช้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วย

Popular Posts