บริษัทที่ถูก Google,Apple ซื้อในปี 2010

Apple
Poly9 ผลิตแผนที่
Siri ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เลขานุการ (Assistant) บน iPhone
intrinsity บริษัทออกแบบชิฟ
Quattro Wireless บริษัทออกแบบโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Google
Aardvark, ระบบถามตอบ-ปัญหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
reMail, บริษัทซึ่งให้บริการค้นหาอีเมล์
Picnik, ผู้ผลิตซอฟแวร์แก้ไขภาพบนอินเตอร์เน็ต
DocVerse, เดิมให้บริการแชร์ไฟล์จากโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต
Episodic, วีดีโอออนไลน์
PlinkArt, a Visual Search Engine Mobile Platform. Now part of Google Goggles.
Agnilux, a Server Technology Platform.
Desktop Environment Platform, Bump Technologies maker of popular BumpTop, for $30,000,000. Now part of Google Android.
LabPixies แกตเกตบนเดสท๊อป
Global IP Solutions a Music and Video company
Simplify Media, ระบบซิงค์ข้อมูล ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแอนตรอย.
Invite Media, ระบบโฆษณา ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในดับเบิ้ลคลิ๊ก
ITA ให้บริการเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยว

Popular Posts