history of RIA Novosti building

เริ่มต้นการก่อสร้างในปี 1976 เพื่อเป็นอาคารผู้สื่อข่าว สำหรับงานโอลิมปิกในโซเวียตที่จะจัดในปี 1980
มีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยสวนรุปวงแหวน เพื่อดึงดูดผู้สื่อข่าวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ
ตัวอาคารเตรียมไว้ใช้สำหรับสำนักข่าว Novosti ตั้งแต่ต้น เมื่องานโอลิมปิกจบลง
ภายในมีห้องประชุมหลายห้อง โรงหนังขนาด 780 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล์ล

ตอนนี้กำลังจะมีการปรับปรุงทางเข้าอาคารและศูนย์ข่าวหลักก็กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุง โดยผู้ออกแบบได้แก่
บริษัท Arch-4 Architectural studio


Popular Posts