India's Missile Sheild


อินเดียทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธ ในอ่าวเบงกอล ชายฝั่งเมือง โอริสสา โดย ballistic missile defence (BMD) เป็นการทดสอบการสกัดอาวุธข้ามทวีป และมีการทดสอบทั้งในและนอก ชั้นบรรยากาศ ( inside [endo] and outside [exo] the earth's atmosphere)
การสกัดขีปขาวุธที่ความสูงที่ความสูง 15 กิโลเมตร ประสบความสำเร็จ
แต่ว่าระบบสกัดขีปนาวุธที่ความสูงนอกบรรยากาศเคยทดสอบมาแล้วในปี 2006,2007,2009 และในครั้งนี้ ซึ่งยังต้องพัฒนาต่อไปอีก
ระบบ BMD ของอินเดีย จรวด Prithvi (ปฐพี) (สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง 4.5 มัค สามารถตรวจจับขีปนาวุธได้ไกล 2,000 กิโลเมตร คาดว่าจะติดตั้งใช้งานจริงในปี 2012
การพัฒนาในเฟส 2 มีเป้าหมายที่จะทำให้ความเร็วสูงขึ้นเป็น 6-7 มัค และสามารถจับอาวุธได้ไกลขึ้นเป็น 5,000 กิโลเมตร


link
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-tests-missile-shield/articleshow/6220221.cms

Popular Posts