Vitaly Fedorov วิศกรชาวรัสเซีย จะถูกนำเอาอัตฐิไปเผาในอวกาศVitaly Fedorov วิศกรชาวรัสเซีย จะถูกนำเอาอัตฐิไปเผาในอวกาศ
เฟโดรอฟ วัย 44 ปี เป็นอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางอวกาศหลายโครงการ เริ่มจากโครงการลูน่า การสร้างกระสวยยอวกาศบูรัน
เขาเสียชีวิตในโนโวซิเบิร์กเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
อัตฐิของเขาจะถูกนำขึ้นไปสู่บรรยากาศพร้อมจรวดโซยูส และจะถูกปล่อยออกจากในวงโคจร คาดว่าจะโคจรรอบโลกหลายรอยก่อนที่จะถูกเผาในบรรยากาศ

ก่อนหน้านี้ในปี 2004 ผู้นำงานให้โครงการอวกาศรัสเซียเคยได้รับเกียรติเช่นนี้ คือ Boris Yakushin ทว่าถูกนำขึ้นไปพร้อมกับลูกเรือของนาซ่า
ดังนั้น เฟโดรอฟ จะเป็นชาวรัสเซียรายแรกที่ได้รับพิธีการเช่นนี้

อย่างไรก็ดี มีหลายครั้งแล้วที่มีการส่ง่อัตฐิของมนุษย์ไปโปรยในอวกาศ ซึ่งเป็นไปตามกระแสธุรกิจ เฉพาะปี 1997 มีเศรษฐีกว่า 24 คนถูกนำไปโปรยในอวกาศเช่นกัน

Popular Posts