29 August ( International Day Against Nuclear Test)วันที่ 29 สิงหาคม เป็นวันที่องค์การสหประชาติประกาศให้เป็นวันต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์สากล

แต่ว่าในวันเดียวกันในปี 1946 โซเวียตได้ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรก เวลา 7 นาฬิกา ที่เขตทดสอบ Semipalatinsk
เป็นระเบิดนิวเคลียร์แบบ เชื้อเพลิงพลูโตเนียม ชื่อ RDS-1 ผลิตในเมืองใกล้ๆกับ เมือง Ozersk เขต Chelyabinsk แรงระเบิดเทียบเท่า TNT 22,000 เมตตริกตัน
มีหน่วยงานหลายแห่งทำงานร่วมกัน แต่ที่เป็นแกนนำ คือ Design Bereau no.11

Popular Posts