Autocad return to Macบริษัท Autodesk ประกาศว่าจะเปิดตัว Autocad โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม เวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแมคอินทอช เป็นการกลับมาสู่ระบบแมค ในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ ครั้งหนึ่ง Autocad เคยเป็นจุดเด่นของระบบกราฟฟิกของแมคอินทอช แต่ว่าด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องแมคที่น้อยทำให้ รุ่นสุดท้ายของ Autocad บนแมค ออกมาในปี 1992 และหยุดการสนับสนุนทางเทคนิคไปในปี 1994
การกลับมาในครั้งนี้เป็น win-win ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากระบบออกแบบเช่น autocad มีทางเลือกอยู่ไม่มากนักในระบบแมคอินทอช
Autocad มีผู้ใช้งานราว 10 ล้านหน่วย จากการประมาณของ autodesk
และขณะนี้แอปเปิ้ลเองมีส่วนแบ่งในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 10 เปอร์เซ็นต์

เวอร์ชั่นสำหรับแมค จะมีราคา 3995 เหรียญ ออกมาในเดือนตุลาคม นอกจากนั้นจะมีเวอร์ชั่นสำหรับ iPhone และ iPad ด้วย

Popular Posts