แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว

"แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันตร์"


คำขวัญวันแม่ ปี 2553 ที่พระราชินี ทรงพระราชทาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


Popular Posts