KVAS ( " КВАС")


Kvas เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ที่ปกตินิยมกันในรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ทำมาจากการหมักแป้งขนมปัง แป้งสาลี แป้งไรย์ แป้งข้าวบาร์เลย์ และเติมความหวานและรสชาติด้วยผลไม้ อย่างลูกเกต เบอร์รี่ และนำไปหมักด้วยยีสต์
เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ต่ำมาก จนจัดว่าไม่มีเลยในรัสเซีย ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในอเมริกาและตะวันตกมากขึ้น และอาจจะกลายเป็นคู่แข่งของโคล่าPopular Posts