Lada Kalina with Putin


ท่านนายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จากค่าย AvtoVaz , ยี่ห้อ Lada รุ่น Kalina สีเหลืองสดใส (ปูตินบอกว่าไม่ได้เลือกสี และเพ่ิงเห็นว่าบริษัทส่งรถสีนี้มาให้ก่อนเดินทางแค่หนึ่งวัน) ไปตามถนนสายใหม่ ระยะทางกว่า 2100 กิโลเมตร เพื่อมุ่งหน้าสู่ตะวันออกใกล้ของประเทศ ซึ่งยุคเมื่อก่อนการเดินทางลักษณะนี้ทำไม่ได้
ปูติน ยังสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ภายในประเทศ และต้องการสร้างถนนเส้นใหม่ระหวางมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เส้นทางที่เขาเดินทางยังผ่านไปยังศูนย์อวกาศแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง Vostochny รัสเซียวางแผนว่าในปี 2018 จะสามารถใช้สถานีอวกาศแห่งนี้ส่งจรวดที่บรรทุกมนุษย์ได้ นอกจากนี้ปูตินยังไปผ่านไปสถานที่สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

Popular Posts