Tiangong 1 (สถานีอวกาศของจีน)

Tiangong (พระราชวังแห่งสวรรค์, Heaven Palace)
Tiangong 1 จะเป็นสถานีอวกาศแห่งแรก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางการจีนรายงานว่าขณะการประกอบสถานีอวกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจะส่งขึ้นสู่อวกาศในปีหน้า (2010)
กิจการอวกาศของจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จีนประกาศว่าจะสร้างระบบนำร่อง "เข็มทิศ" ให้เสร็จในปี 2020 ด้วย

RIA NovostiChina completes Tiangong-1 spacecraft assemblyChina completes Tiangong-1 spacecraft assembly

10:34 17/08/2010 China has completed assembling its Tiangong-1 space module, the Chinese Defense Ministry said on Tuesday.>>Popular Posts