Vostochny (ปูติน ถึงสถานที่สร้างศูนย์อวกาศ วอสต๊อคนี)

การเดืนทางมาตะวันออกใกล้ของปูติน วันนี้เขาถึงเขต Amur เขตปกครองที่เป็นสถานที่ตั้ง ศูนย์อวกาศแห่งใหม่ของรัสเซีย Vostochny (смодром Восточный)
Popular Posts