6 Years Beslan

ปีที่ 6 แล้วสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายในโรงเรียนประถม เมืองเบสลัน มีผู้เสียชีวิตกว่า 330 คน ในนั้นเป็นเด็ก 180 คน
หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2004 กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนีย บุกยึดโรงเรียนประถม หมายเลข 1 ในเมืองเบสลัน ในสาธารณรัฐ ออสเซเทียเหนือ
เป็นเหตุสลดและทำให้โลกตระหนักถึงภัยอันตรายของผู้ก่อการร้าย ที่มุ่งเป้าหมายโดยไม่ได้สนใจวิธีการ

Popular Posts