Russia ,Norway , Maritime border

RIA NovostiRussia, Norway divide disputed Barents Sea territoryRussia, Norway divide disputed Barents Sea territory
17:51 16/09/2010 Under the new agreement, the disputed territory of around 175,000 square kilometers will be divided into two equal parts.>>

15 ตุลาคม 2010 ประธานาธิบดี เมดเวเดฟ และนายกรัฐมนตรี เจน สโตลเตนเบิร์ก จากนอร์เวย์( Jens Stoltenberg) ลงนามข้อตกลงแบ่งอาณาเขตทางทะเลบาเรนท์ระหว่างสองชาติ ที่เมือง เมอร์มันสก์ (Murmansk) 


เป็นการเจรจาที่กินเวลากว่า 40 ปี เนื่องจากสองชาติอ้างสิทธิในพื้นที่ 175,000 ตารางกิโลเมตร ในทะเลบาเรนท์และมหาสมุทรอาร์ติก มาตั้งแต่ปี 1970


พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยน้ำมันและสัตว์ทะเล คาดว่าในปี 2050 น้ำแข็งในทะเลอาร์ติกจะละลายจนหมด และประเทศรอบบริเวณดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งใหม่ วันเดียวกัน แคนนาดาได้ประกาศอ้างสิทธิเหนือแนวเขาได้ทะเล Lomonosov ซึ่งอาจต้องกินเวลาในการเจรจาอีกหลายปี

Popular Posts