SAMCRO : Sons of Anarchy

SAMCRO ย่อมาจาก SAM CROW

เป็นภาพยนต์อาชญากรรม ฉายทางโทรทัศน์ของอเมริกา ที่มีกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซด์ผิดกฏหมาย เป็นตัวเดินเรื่อง
เรื่องเริ่มต้นในเมืองชามมิ่ง เมืองเล็กทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย
Jackson "Jax" Teller หรือ แจ๊ค เป็นประธานของแก๊งมอเตอร์ไซด์ Son of Anarchy ในภาคแรกเขาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งรองประธานกลุ่ม ตัวเขาเองมีโรคประจำตัว คือ ยีนต์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ พ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้ว และแม่ได้แต่งงานใหม่

Popular posts from this blog

Anna Pavlova

B. F. Skinner

Alexander Friedmann