SAMCRO : Sons of Anarchy

SAMCRO ย่อมาจาก SAM CROW

เป็นภาพยนต์อาชญากรรม ฉายทางโทรทัศน์ของอเมริกา ที่มีกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซด์ผิดกฏหมาย เป็นตัวเดินเรื่อง
เรื่องเริ่มต้นในเมืองชามมิ่ง เมืองเล็กทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย
Jackson "Jax" Teller หรือ แจ๊ค เป็นประธานของแก๊งมอเตอร์ไซด์ Son of Anarchy ในภาคแรกเขาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งรองประธานกลุ่ม ตัวเขาเองมีโรคประจำตัว คือ ยีนต์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ พ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้ว และแม่ได้แต่งงานใหม่

Popular Posts