Saola

ชาวบ้านในจังหวัด โบลิคำเซ (Bolikhamxay) ในประเทศลาว สามารถจับตัว เสาลา ได้ แต่น่าเสียดายที่มันตายหลังจากนั้น
เสาลา เป็นสัตว์หายากมากและมนุษย์ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันมากนัก ค้นพบเสาลาครั้งแรกในปี 1992 ในเวียดนาม
คาดกันว่าตัวเสาลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ แค่หลักสิบตัว ฝรั่งเรียก เสาลา ว่าเป็น ม้ายูนิคอนแห่งอาเซียน
Saola , captured in Laos August 2010 but very deep sadness it die later
References
http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2010/09/17/15384166.html
http://www.worldwildlife.org/species/finder/saola/saola.html

Popular Posts