Slavophiles and the Westernizers

Slavophiles and the Westernizers

Slavophiles เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปรัสเซียให้มีความก้าวหน้า ในช่วงศตวรรษที่ 19 (ประมาณ 1840s-1850s) โดยอาศัยคุณค่า เอกลักษณ์ของรัสเซียเอง และต่อต้านผู้นิยมยุโรปตะวันตกในรัสเซีย

Westernizers เป็นอีกกลุ่มที่แนวทางเคลื่อนไหวให้เกิดความก้าวหน้าในรัสเซีย แต่พยายาผลักดันให้รัสเซียเอารุปแบบของยุโรปตะวันตกมาใช้


กวี Konstantin Batyushkov เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า "Slavophile" ในความหมายแดกดัน
Archimandrite Gavriil (Vasily Voskresensky), ผู้ร่วมก่อตั้งเคลื่อนไหว Slavophile เผยแพร่หนังสือเกิดขึ้นใหม่
refersของเขารัสเซียปรัชญา ที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี 1840 หนังสือทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ในช่วงเริ่มต้น

กลุ่ม Slavophile เริ่มมีมุมมองและและสร้างอุดมการณ์ของกลุ่ม หลังจากมีการเผยแพร่บทความของกลุ่มของ Pyotr Chaadayev ( Philosophical Letters by Russian philosopher Pyotr Chaadayev) ทำให้ถูกมองว่าเป็นแนวความคิดที่แปลก กร้าวร้าว Slavophile ศึกษาประวัติศาสตร์ของรัสเซีย และเชื่อว่ารัสเซียมีแนวทางของตัวเอง พวกเขาไม่ได้ยืมเอาแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นอย่างที่เกิดในยุโรปตะวันตกมาใช้ เพราะเชื่อว่าในรัสเซียการต่อสู้ระหว่างชนชั้น การขัดแย้งระหว่างชาวนาและสหกรณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้น และยังเชื่อว่าศาสนาคริสต์ออโทดอกซ์ คือรูปแบบที่ถูกต้องที่สุดของคริสต์ศาสนา

นักเขียน กวี และศาสตร์จารย์ที่สำคัญในกลุ่ม Slavophile
Alexei Khomyakov, Ivan Kireyevsky, Konstantin Aksakov and Yury Samarin เป็นกลุ่มที่สนับสนุนอย่างมาก
และผู้ที่สนับสนุนและจัดอยู่ในพวก slavophile คนอื่นเช่น Alexander Koshelev, Dmitry Valuyev, Fyodor Chizhov, Ivan Belyayev, Alexander Gilferding, Vladimir Lamansky and Vladimir Cherkassky.
Vladimir Dahl, Alexander Ostrovsky, Apollon Grigoryev, Fyodor Tyutchev and Nikolai Yazykov Fyodor Buslayev, Osip Bodyansky and Dmitry Grigorovich

มอสโคว์เป็นสถานที่สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวของ Slavophiles พวกเข้าใช้ร้านหนังสือ Yelagin, Sverbeyev และ Pavlov ในการเผยแพร่ความคิด และโต้วาทีกับกลุ่ม Westernizer

กลุ่ม Westernizer เคลื่อนไหวในช่วง ศตวรรษที่ 19 ช่วงเวลาเดียวกัน พวกเขาต่อต้านระบบฟิวดัล (ศักดินา) และ ต่อต้าน Slavophiles ... Alexander Herzer เขียนแนวความคิดของกลุ่มไว้ในหนังสือของเขาชื่อ My past and Thoughts
ผู้มีแนวความคิดแบบ Westernizer ที่สำคัญ เช่น Alexander Herzen, Timofei Granovsky, Nikolai Ogaryov, Vasily Botkin, Nikolai Ketcher, Yevgeny Korsh, Konstantin Kavelin ,Ivan Turgenev (นักเขียน)
Belinsky ที่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็ให้ความสนับสนุนกลุ่มนี้

แนวความคิดของ Westernizer ปฏิเสธระบบฟิวตัล และบทบาทของทาสในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยก๊อปปี้ระบบยุโรปตะวันตก Westernizer มิได้ปฏิเสธบทบาทของ นายทุน (bourgeois) ในระบบประชาธิปไตยที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ พวกเขาเชื่อว่าการศึกษา และโหมโฆษณา การชวนเชื่อ จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของประชาชน และจะเป็นการบังคับให้ซาร์ ปฏิรูประบบนายทุนที่มีอยู่ในขณะนั้น พวกเขาพูดถึงการปฏิวัติยุคปีเตอร์ อย่างกว้างขวางอีกด้วย

Westernizer ต้องการให้ปฏิวัติรัสเซียโดยกลับไปใช้แนวทางที่ศึกษาจากยุโรปตะวันตก มากกว่าที่จะใช้วิธีการและคุณค่า อัตลักษณ์ ของรัสเซียเอง พวกเขาพยายามผูกรัสเซียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยุโรป ประวัติศาสตร์ยุโรป อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในช่วงกลางยุค 1840s กลุ่ม Westernizer แตกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ liberal และ revolutionary democratic เนื่องจาก
Herzen และ Timofei Granovsky (นักประวัติศาสตร์) 2 แกนนำของกลุ่มเกิดความขัดแย้งกันเอง

กลุ่มเสรี (Liberal Wseternizer) ประกอบไปด้วย
Annenkov, Granovsky, Kavelin and
กลุ่มประชาธิปไตยภิวัฒน์ ( revolutionary democratic)
ประกอบไปด้วย Herzen, Ogaryov and Belinsky.

ทั้งสองกลุ่มมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนา Granovsky และ Korsh สนับสนุนในเรื่องวิญญาณอมตะ (พระเจ้า) ในขณะที่ Revolutionary Democratic อย่าง Botkin ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าและวัตถุนิยม นอกจากนั้นยังถกเถียงกันในเรื่องของสังคมรัสเซียยุคหลังจากยุคปฏิรูปแล้ว
Revolutionary Democrats สนับสนุนให้สร้างระบบสังคมนิยม นอกจากนี้ในกลุ่มยังประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญอย่าง Johann von Schiller, Georg Hegel and Friedrich Schelling, Ludwig von Feuerbach, Auguste Comte และ Henri de Saint Simon.

หลังจากการปฏิรูปสังคมในสมัยซาร์อเล็กซานเตอร์ ที่ 2 ไปสู่ระบบทุนนิยม กลุ่ม Westernizers ก็ค่อยๆ หมดบทบาทไป

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Slavophile
RIA NovostiAlexander Herzen and Nikolai OgaryovThe history of Slavophiles and Westernizers in Russia
12:29 02/09/2010 In the 1840s and the 1850s, two intellectual movements, namely, the Slavophiles and the Westernizers, emerged in Russian society and philosophical thought. The Slavophiles advocated Russia’s unique way of development, whereas the Westernizers insisted on the need to follow in the wake of Western civilization and imitate the Western socio-political system, civil society and culture.>>


Popular Posts