Google +1


กูเกิ้ลเปิดให้ทดลอง ปุ๋ม +1 (พลัส วัน)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการเสริ์ชของกูเกิ้ล สามารให้คะแนนบวกกับเว็บไซด์ หรือผลการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถรู้ได้ว่าเว็บไซด์นั้นน่าสนใจเพียงใด เหมือนกับปุ๋ม Like ของ Facebook 
แต่ว่า +1 อยู่ระหว่างโหมดการทดลองเท่านั้น และจะแสดงผลขึ้นมาใน เสิร์ชเอ็นจิ้น google.com เท่านั้น โดยอยู่ด้านข้างของ ผลการเสิร์ช ซึ่งผู้ใช้ที่ต้องการทดสอบการใช้ +1 ต้องสมัครใช้ที่ google.com/experimental ซึ่งต้องมีบัญชี gmail ด้วยถึงจะเห็น +1 (หลังสมัครก็จะไม่ได้เห็น +1 ทันที)
เมืื่อมีการกด +1 วันแล้ว , URL ที่เรา +1 ให้ ก็จะแสดงผลบน google.com/profiles   Tab ของผู้ใช้งานด้วย
+1 ปรากฏด้านข้างของผลการเสิร์ช

google.com/profiles

หลังการทดสอบกูเกิ้ลอาจจะปล่อยโค๊ดสำหรับนำ +1 ไปวางบนเว็บไซด์ บล๊อก ได้ แต่ว่าตอนนี้จำกัดแค่ตัวกูเกิ้ลเองเท่านั้น และจำนวนคลิ๊กของ +1 ไม่ได้มีผลต่อลำดับ การแสดงผลของเสิร์ชเอ็นจิ้นกูเกิ้ล แต่อย่างใด ซึ่งเพื่อป้องกันสแปมในการสร้างลำดับที่เป็นเท็จ 
+1 เป็นเพียงที่ช่วยในการตัดสินใจเพิ่มแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะถูกนำไปใช้ในอนาคตหรือไม่ก็ได้ 

Popular Posts