Russia 2045 (Avatar)


โครงการ รัสเซีย 2045


เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาการวิจัยในการสร้างร่างกายมนุษย์เทียม โดยการรวมรวมนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายภายใน  35 ปี ในการสร้าง ออกแบบร่างกายเสมือน ที่เป้าหมายสูงสุดเป็นร่างแบบโอโลแกรม(Body Hologram) ซึ่งจะถ่ายโอนเอาสมองของมนุษย์ปัจจุบันเข้าไป ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ในอนาคต
www.2045.ru
ดมิทรี อิชคอฟ (Дмитрий Ицков,Dmitry Itskov) เจ้าของบริษัท New Media Stars ประกาศเริ่มต้นโปรเจค รัสเซีย 2045 เป็นโครงการที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายสาขามาร่วมมือกันในการพัฒนาร่างกายมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาเรียกมันว่าเป็นร่าง Avatar เหมือนในภาพยนต์ แต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Surrogate มากกว่า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่สมองคนลงไปได้ ผิวหนังเป็นภาพโฮโลแกรม โดยในอีกห้าปีข้างหน้า น่าจะได้เห็นตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งร่างอวตารในรุ่นแรกจะควบคุมโดยสั่งการด้วยสมองของมนุษย์ จากนั้นระยะต่อไปของโครงการคือ การพยายามย้ายสมองเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 200 ปี
เป้าหมายระยะที่สามของโครงการนี้คือ การถ่ายโอน "จิตสำนึก" หรือจะเรียกว่า ความคิด หรือว่าวิญญาณก็ตามแต่ ลงไปอยู่ในร่างกายใหม่
เขาบอกว่า "ชัดเจนว่าโครงการนี้เสมือนกับอากาศธาตุ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ในสามหรือห้าปีข้างหน้า มันจะกลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นพลังอำนาจใหม่ อีกด้านหนึ่ง"
โครงการนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านของรัสเซียแสดงความสนใจ เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ คือการสร้าง ร่างกายอวตารนี้ อาจจะเป็นรูปของโฮโลแกรมที่สมบูรณ์แบบ

แผน/เป้าหมาย โครงการ
2015 - первый экзенпляр аватара (การออกแบบอวตารสำเร็จ)
2017 - запуск аватара в серийное производство (เริ่มทดลองผลิตอวตาร)
2020 - Повсеместное производство 
Аватар- Доступный и массовый . как автомобиль
(ผลิตอวตารเชิงพาณิชย์ที่มีราคาถูกเหมือนรถยนต์ สำหรับคนทั่วไปซื้อหามาได้)
2020 - Первый успешный эксперимент по пересадке мозга в искусственное тело
(การทดลองถ่ายโอนสมองเข้าไปยังร่างอวตาร สำเร็จครั้งแรก)
2025 - Первый коммерческий экземпляр Тела В
(อวตารเชิงพานิชย์รุ่นแรก รุ่น B )
2030 - Создание искусственного мозга
(สร้างสมองเทียม)
2035 -  Перенос сознания в полностью искусственное тело
(ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารได้สำเร็จ)
2040 -  Создание
Тела- голограммы
(สร้างอวตาร ที่ร่างกายเป็นโฮโลแกรม)
2045 - Перенос сознания
в Теол- голограмму
(ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารแบบโฮโลแกรม)
Тело A (аватар รุ่นแรก)
Искусственная копия тела человека, управляемая мыслью с помощью нейтроинтерфейса
ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างมนุษย์ ควบคุมโดยการสังการด้วยคลื่นสมอง
Тело B (ร่าง B)
Искусственная копия тела человека, в которую пересаживается мозг в конц жизни
ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์
тело C (ร่าง C)
искусственная копия тела человека , в которую переносится сознание, в конце жизни
ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์ ซึ่งสามารถเอาจิตสำนึกของคนใส่เข้าไป
тело D (ร่าง D)
тело голограмма
ร่างอวตารจะเป็นโฮโลแกรม
Official Site  www.2045.ruPopular Posts