MSU' scientific brotherhood

photo : www.msu.ru
นักศึกษามหาวิทยาลัยมอสโคว์  ประท้วงแผนการก่อสร้างโบสถ์ของคริสต์จักรรัสเซียออโธด๊อก ของ แพทริอาร์ช คิริล (Patriarch Cyril) ในบริเวณ Sparrow Hills  ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
แพทริอาร์ชคิริล ได้ยืนหนังสือเพื่อขอความร่วมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย นายวิเตอร์ แอนโตโนวิช (Victor Antonovich)
ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เห็นด้วย ได้เริ่มรวบรวมรายชื่อผ่าน Livejournal

พวกเขาให้เห็นผลที่น่าสนใจต่อการต่อต้านนี้ว่า
1. ในรัสเซีย มีการแบ่งแยกกันระหว่างศาสนาและรัฐ , และในมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของทางโลก เรื่องของฆารวาส พวกเขาเชื่อว่าโบสถ์กำลังพยายามแซกซึมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโลกของฆราวาส และจำทำให้วิถีแห่งองค์กรเปลี่ยนไป ซึ่งการศึกษาย่อมต้องมีการตั้งคำถามต่อศาสนาทุกศาสนา ร่วมทั้งออโธดอกซ์ ดังนั้นการให้คนจำนวนมากตัดสินใจกันในระดับองค์กรน่าจะดีกว่า
2. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศึกษาสำหรับคนหลายเชื้อชาติ หลายความเชื่อ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เรามีสปิริตที่ยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้ภายในรัวของกำแพงมหาวิทยาลัย พวกเขาไม่ต้องการเสียงที่จะทำลายบรรยากาศแห่งความเป็นภารดรภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นสนามแข่งประชันกันโฆษณาชวนเชื่อของศาสนาใดๆ ก็ตาม
3. การยอมให้มีความเชื่อลัทธิใดเข้ามาครอบงำเป็นการขัดกันต่อจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งควารจะมีมุมมองที่กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Popular Posts