Space capsule

Auctioned Soviet capsule to return to Russia

13.04.2011, 09:09
A Soviet space capsule that was used in the final test before Gagarin’s flight on April 12, 1961, fetched a record $2.9 million at Sotheby’s auction in New York City on Tuesday.The lot went to a Russian businessman, President of the Popov Investment Fund Yevgeny Yurchenko.

แคปซูลว๊อคสต๊อก 3KA-2 ปถูกประมูลที่นิวยอร์ค ด้วยราคา 2.9 ล้านเหรียญ 
3KA-2 เป็นแค๊ปซูลทดสอบ ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศคนแรกขึ้นไป ถูกยิงขึ้นไปในอวกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 1961 พร้อมด้วยสุนัข ก่อนที่ยูริ กาการิน จะถูกส่งขึ้นไปในวันที่ 12 เมษายน 1961
ูผู้ชนะการประมูลดังกล่าวคือ เยฟกีนี เยอร์เชนโก้ (Yevgeny Yurchenko) ประธานกองทุนโปปอฟ (Popov Investment Fund) ผู้ประมูลต้องการนำแคปซูลดังกล่าวกลับมายังรัสเซีย 

Popular Posts