Posts

Showing posts from May, 2011

Nikita Khrushchev

Image
นิกิต้าเชอร์เกวิชครุเชฟ (Никита Сургеевич Хрущёв )เกิดเมื่อ 1894 ในครอบครัวของแรงงานขุดเหมืองแร่ในหมู่บ้านกาลินอฟก้า (Kalinovka) ในรัสเซียใกล้กับพรหมแดนยูเครนปัจจุบัน ซึ่งมันเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ยากจนมาก ครุเชฟถือเป็นผู้นำของโซเวียตที่มาจากชนชั้นแรงงานอย่างแท้จริง พ่อของเขาชื่อเซอร์เกย์ (Sergei Khrushchev nikonorovich, 1938) และแม่ชื่อเคสิเนีย (Ksenia Ivanovna 1872-1945) ครุเซฟ เรียนหนังสือแค่สี่ปี ครุเซฟต้องทำงานตั้งแต่ยังน้อยแค่ 12 ปีเขาเริ่มจากการทำงานเป็นคนเก็บผลไม้ 1908ตอนอายุได้ 14 ปีครอบครัวย้ายไปทำเหมืองใกล้ๆกับเมืองยุซอฟก้า (Yuzovka) มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เจริญแห่งหนึ่งของประเทศ ครุเซฟทำงานหลายแห่ง กอ่นที่จะได้ทำงานในโรงงานเหล็ก แต่ไม่นานก็ถูกไล่ออก และได้งานใหม่ที่เหมืองถ่านหินใกล้กับเมืองรุตเชนโกโว่ (Rutchenkovo)  1914ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาได้รับการยกเว้นไม่ต้องโดนเกณฑ์ทหาร เนื่องจากเป็นแรงงานที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก ทำให้มีโรงงานจ้างเขาเอาไว้ ซึ่งโรงงานดังกล่าวต้องทำงานส่งให้เหมืองหลายสิบแห่ง ครุสเชฟมีการแต่งงานด้วยกัน 2  ครั้ง

IHEP modernize accelerator

Image
Russia to modernize proton accelerator Tags: proton, Society, Russia, proton accelerator, Commentary Oleg Nekhai 26.05.2011, 16:00 Russia will modernize its unique proton accelerator in Protvino in the suburbs of Moscow, which was suspended in the 90s. This will pave the way for speeding up the fundamental scientific research programme and making innovative products. The implementation of the megaproject known as the proton accelerator and accumulator, UNK, was suspended in 1998. The particle collider is designed to carry out fundamental physics research at high energies and determine new properties of the structure of protons, neutrons and electrons. The 70 GeV, particle accelerator, which is functioning now, was developed in a short period of time, says the deputy director of the Nuclear Research Institute, Leonid Bezrukov. Читать далее Source: Voice of Russia.
สถาบันฟิสิกข์อนุภาคพลังงานสูง (, The Institue for High Energy Physics, www.ihep.ru) เตรียมปรับปรุงเครื่องเร่งอนุภาคที่ตั้งอยู…

The Silver Revolution

รัฐบาลจอร์เจียของนายมิคาอิล ซาคาซวิลิ (Mihail Saakashvili) ใช้กำลังตำรวจปราบจราจล เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มประชาชนผู้ประท้วง ราว 3,000 คน บริเวณจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และถูกจับตัวไป 90 คน
ผู้ประท้วงเรียกการชุมนุมประท้วงนี้ว่า Silver Revolution ซึ่งหมายถึงผู้ประท้วงจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุ มีผมขาว ซึ่งเรียกร้องให้รัฐเพิ่มเงินบำนาญสวัสดิการ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพวกเขา และปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มีท่าทีสนับสนุนการใช้กำลังสลายการชุมนุมของนายมิคาอิล เพราะเขาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐ

People's Front

Image
Общероссийский Народного Фронта (Popular Front, People's Front)
นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน เสนอให้มีการตั้ง People's Front  ตัวย่อ ONF  (http://premier.gov.ru/onf/)
เป้าหมาย
เพื่อให้ทุกคนในประเทศรัสเซียที่มีหลากหลายเผ่าพันธ์ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ผลประโยชน์ให้กับประเทศ ให้ทุกคนยอมรับสิทธิมนุษย์ชน เคารพรัฐธรรมนูญและกฏหมายของรัสเซีย เพื่อสนับสนุนให้เกิดปัญญา อัฉริยภาพต่อระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคของพลเมือง ในการตัดสินใจอนาคตของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ประชาธิปไตย และบูรณภาพเอกภาพของรัสเซีย สร้างเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การแข่งขัน การเป็นหุ้นส่วนกันในสังคม หน้าที่ของลูกจ้างและการปกป้องสิทธิของแรงงาน สร้างสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างคุณค่าแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างชาย หญิง สร้างการยอมรับและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน แม้ว่าจะต่างศาสนา ชาติพันธ์ หลากหลายรุ่นอายุ และความสามารถที่แตกต่างประเทศต้องการพลวัตน์ในการพัฒนา ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยโดยเคารพชีวิตทุกชีวิต เชื่อมันและมุ่งไปสู่ความส…

Konstantin Tsiolkovsky

Image
คอนสแตนติน แอเดียรโดวิช ไซคอฟสกี (Константин Эдуардович Циолковский)


เขาเกิดในอิชเชฟสโกเย่ ปัจจุบันอยู่ในเขตเเรียซาน (Izhevskoye, Ryazan Oblast) ในช่วงที่ยังเป็นจักรวรรดิรัสเซีย ในครอบครัวชนชั้นกลาง เขาเกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 1857 (ปฏิทินปัจจุบันเป็นวันที่ 17 กันยายน) พ่อของเขาชื่อเอ็ดเวิร์ด ไซคอฟสกี (ชื่อเต็ม Makar Edward Erasmus Tsiolkovsky) เกิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครน  แต่ว่าเขามีเชื้อสายมาจากโปแลนด์ เรียนจบทางการสำรวจป่าไม้และที่ดิน และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขาพบรักกับภรรยา แม่ของไซคอฟสกี ตอนที่ทำงานอยู่ที่หมู่บ้านอิซเอฟส์ก ( Izhevsk)