Matvei Bronstein

wikipedia.org


แมตวีอี บรอนสเตียน (Матвей Петрович бронштейи)

อัจฉริยะ ผู้บุกเบิกวิชาฟิสิกข์สาขาควอนตัมแรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ควอนตัม เซมิคอมดักเตอร์ ผู้บุกเบิกฟิสิกข์ cGh(ฟิสิกข์ที่เกี่ยวกับแสง,แรงโน้มถ่วง,และค่าคงที่ของแฟลงค์) และเขายังเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนหลายเล่มที่ได้รับความนิยม แต่เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากการกวาดล้างของสตาลิน

เกิดในยูเครน เมือง วินนิตสา (Vinnitsa) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1906 ในครอบครัวแพทย์ เขาเรียนจบด้านฟิสิกข์จากมหาวิทยาลัยเลนินกราด
1 พฤษภาคม 1930 เข้าทำงานที่ห้องแล๊ปของ LPTI
1935 จบปริญญาเอกทางด้านฟิสิกข์และคณิตศาสตร์ เขามีผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีควอนตัม แรงโน้มถ่วง อวกาศ ในยุคแรกๆ
ผลงานเขียนที่สำคัญ คือ 
เรื่องโครงสร้างสะสาร (Structure of Matter,Строение вещества,1935) 
อะตอม อิเล็กตรอน และนิวเคลียร์(Atoms,Electrons and Nuclei ,Атомы, электроны и ядра)
อนุภาคแสง (Solar Substance,Солнечное вещество,1936)
1937 ในช่วงเหตุการณ์ Great Purge (1936-1938) ซึ่งเป็นความพยายามกวาดล้างฝ่ายต่อต้านของสตาลิน แมตวิอีถูกจับในวันที่ 6 สิงหาคม 1937 ระหว่างกำลังพักร้อนในเมืองเคียฟ พร้อมกับคนอื่นอีก 81  คน
18 กุมภาพันธ์ 1938 ศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต เขาถูกยิงเป้าในวันนี้ทันที
แมตวิอี บรอสเตียน แต่งงานกับนักเขียน ชื่อลิเดีย ชุคอฟสกาย่า (Lydia Chukovskaya, Лидии Корнеевне Чуковской) นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเธอยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ตอนบรอสเตียนถูกประหาร ลิเดียยังไม่ทราบว่าสามีเธอตายแล้ว เธอคิดว่าเขาถูกตัดสินเนรเทศให้ใช้แรงงานหนักในค่ายเป็นเวลา 10 ปี ก่อนที่เธอจะได้รับการยืนยันว่าสามีเสียชีวิตในปี 1940 คาดว่าศพของแมตวิอี ถูกเผาที่สุสานเลวาโชโว่ (Levashovo wasteland,Левашовская пустошь) ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งเคยเป็นสุสานลับที่เคจีบีใช้จัดการนักโทษการเมือง 

Popular Posts