Posts

Showing posts from February, 2012

Henrietta Lacks

Mikhail Speransky

Dmitry Nabokov dead

Vladimir Dal

Sergey Paramonov

Korney Chukovsky

NGINX

Abram Ioffe

Amasia

Nikolay Nekrasov

Alexander Schmorell

Ignacy Jan Paderewski