Ivan I Kalitaอิวาน ที่ 1 ดานิโลวิช คาลิตา (Иван I Данилович Калита)
เจ้าชายแห่งมอสโคว์ (Prince of Moscow)

เป็นโอรสองค์ที่สองในเจ้าชายดานิล แห่งมอสโคว์ (Prince Danil  Aleksandrovich of Moscow) กับพระมารดามาเรีย (Maria)
ขณะที่พระองค์มีพระชนษ์อยู่นั้น มอสโคว์อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักร์โกลเด้น ฮอร์ดน (Golden Horde) อาณาจักรของมองโกลที่ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำโวลก้า  
1296 เมื่ออีวานมีพระชนษ์ราว 8 ชันษา ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้ปกครองเมืองนอฟโกรอด (Novgorod)
เจ้าชายดานิลสวรรคต และพระอนุชาของอีวาน ที่ 1 เจ้าชายยูริ (Prine Yury) ได้สืบอำนาจการปกครองมอสโคว์มา 
1318 อภิเษกกับเยลีน่า (Elena) ซึ่งทรงให้กำเนิดโอรสและธิดารวม 8 คน
1319 เจ้าชายยูริได้รับสาสน์จากข่านแห่งโกลเด้น ฮอร์ด ซึ่งรับรองให้ยูริเป็นแกรนด์ปริ้นแห่งวลาดิมีร์  (Grand Prince of vladimir) ทำให้อีวานมีได้รับอำนาจบริหารมอสโคว์มาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งอีวานสามารถทำให้มอสโคว์กลายเป็นเมื่องที่มั่งคั่ง เหนือเมืองอื่นๆ ในรัสเซีย ความสำเร็จในการบริหารของพระองค์ว่ากันว่าเป็นเพราะพระองค์สามารถรักษาสันติภาพได้ยาวนาน เพราะทรงเสด็จไปโกลเด้น ฮอร์ดหลายครั้ง และส่งบรรณาการณ์สม่ำเสมอ ทำให้มอสโคว์ไม่ถูกรบกวนจากพวกตาตาร์ต่างจากเมืองอื่นๆ ของรัสเซีย
1325 เจ้าชายยูริถูกลอบปลงพระชนษ์โดยดมิทรี แห่งทเวอร์ (Dmitry of Tver)  ทำให้อีวานได้รับสืบอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการ แต่ว่าตำแหน่งแกรนด์ปริ้นแห่งวลาดิมีร์ตกไปเป็นของอเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ (Aleksandr Mikhailovich of Tver) อนุชายของดมิทรี ทำให้อเล็กซานเดอร์และอีวานกลายเป็นคู่แข่งของกันและกัน นอกจากนั้นอีวานยังมีคู่แข่งสำคัญเป็นเจ้าชายองค์อื่นๆ อีก อย่าง เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ แห่ง สุซดาล (Aleksandr of Suzdal)
อีวานเมื่อทรงครองราชย์ในปีแรก ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารศาสนาจากเมืองวลาดิมีร์มายังมอสโคว์
1326 ก่อสร้างมหาวิหารดอร์มิชั่น (Catherdral of the Dormition) 
1327 อเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ ได้ก่อการจราจลเพื่อต่อต้านอิทธิพลของมองโกล อีวานซึ่งยังคงภักดีต่อโกลเดน ฮอร์ด จึงได้นำทหารบุกไปยังทเวอร์ และปราบปรามการลุกฮือได้สำเร็จ แต่อเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ หนีไปได้ อย่างไรก็ดีอีวานได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากข่านแห่งโกลเดน ฮอร์ด
1331 เยลีน่า สิ้นพระชนษ์
1332 อภิเษกอีกครั้งกับจูเลียน่า (Juliana) ทรงมีธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์
1339 อีวานได้สั่งให้มีการซ่อมแซมกำแพงพระราชวังเครมลินใหม่ด้วยไม้ กำแพงเดิมของเครมลินก็เป็นไม้อยู่แล้วแต่ว่าถูกทำลายในปี 1238 ช่วงที่มองโกลบุกมอสโคว์
1341 31 มีนาคม, สวรรคต  พระศพของพระองค์ถูกฝังที่โบสถ์มิคาอิล (Church of the Archangel Michael)


Popular Posts