Posts

Showing posts from November, 2014

Otto von Bismarck

อ๊อตโต้ บิสมาร์ค (Otto von Bismarck)
บิชมาร์ค เกิดวันที่  1 เมษายน 1815  ในโชนเฮาเซ่น,แซ็กโซนี่, ปรัสเซีย (Schönhausen, Saxony, Prussia) เขาเป็นลูกคนที่สองของบ้าน  พ่อของเขาชื่อคาร์ล (Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck) ตระกูลของเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ ครอบครองที่ดินจำนวนมาก ในอัลมาร์ก (Altmark)  แม่ชื่อวิลเฮมไมน์ เมนเค่น (Wilhelmine Luise Mencken)  *8 มิถุนายน 1815 มีการก่อตั้งสมาพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งประเทศต่างๆ 39 ประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นพูดภาษาเยอรมัน และเคยเป็นดินแดนของจักรวรรดิโฮลี่โรมัน (Holy Roman Empire) เข้ารวมตัวกันอย่างหลวมๆ โดยที่ปรัสเซีย และออสเตรียก็รัฐสำคัญและเป็นคู่แข่งกัน 1816ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่โชเฮาเซ่น (Schönhausen) 1821ตอนอายุหกขวบ เริ่มเข้าโรงเรียนประจำชื่อปลาแมนเช่ (Plamannsche Erziehungsanstalt) ในเบอร์ลิน 1827มาเรียนต่อที่ฟรีดิช-วิลเฮล์ม จิมเนเซียม (Friedrich-Wilhelms gymnasium)  1832เข้าเรียนกฏหมายที่ ม.ก๊อตตินเจ้น (University of Göttingen) 1833ย้ายมาเรียนที่ ม.เบอร์ลิน (University of Berlin) หลังสำเร็จการศึกษาได้เข้างานราชการ 1838สมัครเข้าเป็นทหารอาสาอยู่หนึ่งปี หลังจากนั้น…

Sviatoslav I of Kiev

สเวียโตสลาฟ อีโกเรวิช แห่งเคียฟ (Святослав Игоревич)
หนังสือ Tale of the bygone years บันทึกเอาไว้ว่าสเวียโตสลาฟเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ใช้พระนามเป็นภาษาสลาฟ พระองค์เป็นโอรสของเจ้าชายอิกอร์ (Igor) และเจ้าหญิงโอลก้า (Olga) ผู้ปกครองดินแดนเคียฟ สเวียโตสลาฟ มีพระราชสมภพประมาณปี  942 c.945เจ้าชายอิกอร์เสียชีวิตระหว่าการรบกับพวกเดรฟเลียน (Drevlians) ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางตะวันออกของเคียฟ หลังจากเจ้าชายอิกอร์สวรรคต เจ้าหญิงโอกล้าจึงรับหน้าที่บริหารราชอาณาจักรแทน เพราะพระโอรสยังทรงพระเยาว์ สเวียโตสลาฟ ได้เรียนหนังสือกับชาวไวกิ้ง (Varangian) ที่มีชื่อว่าอัสมุด (Asmud)  c.957เจ้าหญิงโอลก้า พระมารดานั้นได้เปลี่ยนมานับถือศาสนานิกายออโธดอกซ์ แต่ว่าสเวียโตสลาฟยังเคารถเทพโบราณของสลาฟ อย่างเปรัน (Perun)  และเทพเจ้าองค์อื่นๆ  c.965ไม่นานหลังจากขึ้นครองราชย์ พระองค์มีพระประสงค์ในการขยายดินแดนไปยังตะวันออก และเริ่มทำการทำสงครามกับคาซาร์ ((Khazar campaign) คาซาร์ขณะนั้นเป็นรัฐที่ใหญ่และเข้มแข็งที่สุดในยุโรปตะวันออก มีพรหมแดนติดกับเคียฟไปจนถึงบริเวณประเทศจอร์เจียปัจจุบัน c.967สเวีย…

Hesiod

ฮีเซียด (Ησίοδος) ผู้เขียน Works and Days และ Theogony
ฮีเซียดเป็นกวีชาวกรีก คาดว่าเขามีชีวิตอยู่ช่วงราวปี 700 ฮีเซียดบอกว่าตัวเขาเองเป็นเกษตรกรอาศัยอยู๋ในโบอีเทีย (Boeotia) ทางตอนกลางของกรีซ พ่อของเขาชื่อไดออส (Dios) มีเชื้อสายเอโอเลี่ยน (Aeolian) มาจากเมืองไคม์ เอโอลิส (Kyme, Aeolis) เมืองทางชายฝั่งในเอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) แต่ว่าต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในอัสครา, โบอีเทีย (Ascra, Boeotia)  มีที่ดินพื้นเล็กๆ เชิงเขาเฮลิคอน (Mount Helicon) ที่ทำเกษตรกรรม ฮีเซียดเล่าว่าระหว่างที่เขาต้อนแกะขึ้นไปบนเขาเฮลิคอน เขาได้พบกับเทพมุส (Muses)  ธิดาของเทพซูส (Zeus) ซึ่งได้มอบความสามารถในทางกวีให้กับเขา หลังจากพ่อของเขาเสียชีวิต ฮีเซียดมีปัญหากับน้องของเขาชื่อเปอร์เสส (Perses) เรื่องการแบ่งทรัพย์สิน ทำให้ต่อมาเขาตัดสินใจย้ายออกจากอัสครา และภายหลังได้ถูกสังหารที่ไอโน่, โลกรีส (Oinoe, Locris) 
ธูไซดิเดส (Thucydides) นักประวัติศาสตร์กรีซ เล่าการเสียชีวิตของเฮเซียดเอาไว้ว่า ฮีเซียดได้ไปที่วิหารเทพเดลฟี่ (Delphi) และฟังคำพยากรณ์ว่าเขาจะเสียชีวิตในเนเมีย (Nemea) โดยฝีมือของนักรบชาวเนเมียน (Nemean) 
เฮเซียดกลัวว…

Gottfried Leibniz

ก๊อต์ตฟรีด ไลบ์นิซ (Gottfried Leibniz) นักคณิตศาสตร์ผู้สร้างแคลคูลัส, นักปรัชญา
ไลบ์นิซ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 1646 ในเมืองไลบ์ซิก, แซกโซนี่  (Leipzig, Saxony) พ่อของเขาชื่อฟรีดริช (Friedrich Leibniz) เป็นศาสตราจารย์ในวิชาปรัชญาศีลธรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยไลบ์ซิก (University of Leipzig) และแม่ชื่อคาธาริน่า ชมัค (Catharina Schmuck)  เป็นภรรยาคนที่สามของฟรีดริช พ่อนั้นเสียชีวิตไปตอนที่ไลบ์นิชอายุได้ 6 ปี แม่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเขาต่อมาและเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาในด้านปรัชญา พออายุได้ 7 ปี ไลบ์นิช เข้าที่ที่โรงเรียนนิโคไล (Nicolai School) ซึ่งได้เรียนภาษาลาติน และเขายังศึกษาภาษากรีกเพิ่มเติม เขายังชอบศึกษาด้วยตัวเองโดยการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของพ่อ 1661เมื่ออายุ 15 ปี ไลบ์นิชเข้าเรียนที่ ม.ไลบ์ซิก(University of Leipzig) ด้านปรัชญา 1663จบปริญญาตรี โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง On the Principle of the Individual (De Principio Individui) 1664จบปริญญาโท และได้เข้ากลับเข้าเรียนกฏหมายที่ ม.ไลบ์ซิก อีกครั้ง 1665ได้รับปริญญาตรีด้านกฏหมาย ซึ่งไม่นานหลังการรับปริญญาแม่ของเขาก็เสียชีวิต 1666ผลงานเขียน…

Arthur Schopenhauer

อาเธอร์ โชเพนเฮาเออร์ (Arthur Schopenhauer) ผู้เขียน The World as Will and Representation 

โชเพนเฮาเออร์ เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1788 ในเมืองแดนซิก (Danzig) โปแลนด์ แต่ครอบครัวของเขาเป็นชาวเยอรมัน พ่อของเขาชื่อเฮนริช (Heinrich Floris Schopenhauer) เป็นพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวย และแม่ชื่อโจฮานน่า (Johanna Schopenhauer) เธอเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง 1793เมื่ออายุ 5 ขวบ, เมืองแดนซิกตกเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซีย (2nd Partition of Poland to Prussia) ครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ในแฮมบูร์ก (Hamburg)  เนื่องจากพ่อของเขาทำการค้าทำให้เขาต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง 1797มาอยู่ในฝรั่งเศสจนถึงปี 1799 1803มาอยู่ในอังกฤษและเข้าเรียนในโรงเรียนประจำในวิมเบิลดัน 1804กันยายน-ธันวาคม, เขาเรียนวิชาเกี่ยวกับการค้ากับจาคอฟ กาบรัน (Jacob Kabrun Jr.) ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อ 180520 เมษายน, พ่อของเขาเสียชีวิตจากการตกจากอพาร์ตเม้นท์ที่พัก เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าเขาฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นแม่จึงได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าอเดล (Adele) ในไวมาร์ (Weimar) ที่นี่โจฮานน่าได้สนินสนมกับเกอเธ่ (Johann Wolfgang von Goethe) เพราะเกอเ…

Julius Caesar

-->
จูเลียส ซีซาร์
ซีซาร์ เกิดในเดือนกรกฏาคม ปี 100 BC ครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นปกครองในโรมัน คำว่า “ซีซาร์” นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีที่มาจากหนึ่งในสามเหตุผล คือ (1) คำว่า Oculis Caesiis  ในภาษาลาติน ที่แปลว่า ดวงตาสีน้ำเงิน (2) คำว่า caesaries ในภาษาลาติน แปลว่า ผมหนา (3) คำว่า caesai ในภาษาพูนิค (Punic) ที่แปลว่า ช้าง พ่อของซีซาร์ชื่อเกเอียส (Gaius Julius Caesar) เป็นผู้ปกครองเอเชีย (Asia) จังหวัดหนึ่งของโรมัน ส่วนแม่ชื่อออเรเลีย ค๊อตต้า (Aurelia Cotta)  85 BCพ่อของเขาเสียชีวิต ซีซาร์ซึ่งมีอายุย่าง 16 ปี จึงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบวชแห่งจูปีเตอร์ (priest of Jupiter)  84 BC  ซีซาร์แต่งงานกับคอร์เนเลีย (Cornelia Cinna)  คอร์เนเลีย ภรรยาของซีซาร์ นั้นเป็นลูกสาวของลูเซียส ซินน่า (Lucius Cornelius Cinna) ซึ่งเคยเป็นกงศุล (consul) ของโรมันระหว่างปี 87-84 BC ลูเซียส ซินน่า เป็นพันธมิตรกับลูเซียส ซุลล่า (Lucius Cornelius Sullla) ซึ่งเป็นศัตรูกับลุงของซีซาร์ชื่อเกเอียส มาเรียส (Gaius Marius) ,  ซินน่ากับซุลล่า ทำสงครามกับเกเอียส มาเ…