Posts

Showing posts from December, 2016

Hieronymus Bosch

Image
เฮียโรนีมัส บอสช์  (Hieronymus Bosch)

บอสช์ เกิดราวปี 1450  ชื่อแรกเกิดของเขาคือ เจโรมีมัส (Jheronimus Anthonissen van Aken) ซึ่งเจโรนีมัส มาจากชื่อเมือง s-Hertogenbosch เมืองที่เขาเกิด  ซึ่งเมืองนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า Den Bosch หมายถึง ป่า (the forest) เจโรนีมัส นั้นเป็นเมืองหนึ่งของเบรแบนต์ (Duchy of Brabant, Burgundian Netherlands) ทางตอนใต้ของเนเธอแลนด์ในปัจจุบัน ปู่ของบอสช์ ชื่อ แจน (Jan van Aken) เสียชีวิตในปี 1454 เป็นศิลปินวาดภาพด้วยเช่นกัน  พ่อของบอสช์ชื่อแอนโตนิอัส (Anthonius van Aken) เสียชีวิตในปี 1478 เป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะให้กับกลุ่มภารดรภาพเอาร์เลดี้ (Brotherhood of Our Lady) เป็นกลุ่มทางศาสนาที่โปรโมทพระแม่มารี 1463เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเจโรนีมัส และบ้านของบอสช์ก็เป็นหนึ่งในบ้านหลายพันหลังที่ถูกเพลิงไหม้ c.1479ราวปี 1479-1481 บอสช์แต่งงานกับกับเอเลียต (Aleyt Goyaerts van den Meerveen)  หลังแต่งงานพวกเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองออร์ชอต (Oirschot) ซึ่งเป็นบ้านของเอเลียต 1488บอสช์เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มภราดรภาพเอาร์เลดี้ 15169 สิงหาคม,เสียชีวิต

บอสช์ มีชื่อเสียงจากภาพเขียนสีน้ำมันบนแผ่นไม…

Antonio Damasio

Image
แอนโตนิโอ ดามาซิโอ (Antonio Rosa Damasio) somatic marker hypothesis 
ดามาซิโอ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1944 ที่กรุงลิสบอน, ประเทศโปตุเกส

1974จบปริญญาเอกด้านการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยลิสบอน (University of Lisbon)ระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้มีโอกาศไปทำงานที่สถาบันอฟาเซีย (Aphasia Research Center) ในบอสตัน สหรัฐฯ โดยได้ทำงานร่วมกับ ดร.นอร์แมน (Norman Geschwind) ที่กำลังทำวิจัยระบบประสาทเกี่ยวกับพฤติกรรม กลับมาทำงานที่แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลซานต้า มาเรีย (Hospital de Santa Maria) 1987รับตำแหน่งคณะบดีของคณะศัลยประสาท มหาวิทยาลัยไอโอว่า (University of Iowa) 1990ตั้งสมมุติฐานเรื่อง Somatic marker hypothesis สันนิษฐานว่า ร่างกายมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจ (decision) ดร.ดามาซิโอ เห็นว่า อารมณ์ (Emotions) เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและสมองเพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้น ในสภาวะที่ตกใจ, ตึงเครียด, หรือรีบเร่งจนเราไม่สามารถใช้เฉพาะจิตรู้สำนึก (cogitive processes) ในการตัดสินใจได้  ในกรณีที่ถูกรีบเร่งร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น, กล้ามเนื้อเกรง, การเปลี่ยนแปลงท่าทาง สิ่งเหล่านี้เกิด…

Pyrrho

Image
ฟีร์โร(Πύρρων ο Ηλείος) Skepticism

ฟีร์โรเกิดราวปี 365-360 B.C. ในเมืองอีลิส (Elis) เมืองชายฝั่งทะเลไอโอเนียน  พ่อของเขาชื่อเพลียสตาร์ชัส (Pleistarchus)  ไพร์โรมีน้องสาวชื่อฟีลิสต้า (Philista)   แรกเริ่มนั้นไพร์โรเป็นศิลปินเขียนรูปภาพแต่ว่าต่อมาได้เปลี่ยนมาชอบปรัชญา  ไพร์โรได้เรียนหนังสือกับดิโอจิเนส (Diggenes Laetius) , ไบรซัน (Bryson of Achaea) ซึ่งทั้งสองสอนแนวปรัชญาตามแบบโสเครตีส (Socrates) ต่อมาไพร์โรได้มาเรียนกับอนาซาร์ชุส (Anaxarchus) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเดโมคริตัส (Demecritus) จากบันทึกของดิโอจิเนส ได้บอกว่าไพร์โรนั้นเป็นศิลปินคนแรกที่ภาพเขียนของเขาถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศกาลของเมืองอีลิส ไพร์โรและอนาซาร์ชุสได้มีโอกาสติดตามกองทัพของอเล็กซานเดอร์ (Alexandere the Great) ขณะที่ยกทัพไปอินเดีย ซึ่งเล่ากันว่าเขาได้พูดคุยกับนักปราญช์อินเดียที่ไม่ใส่เสื้อผ้า (Gymnosophists) ซึ่งว่ากันว่าอาจจะทำให้ไพร์โรได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากอินเดีย เมื่อกลับมายังกรีก เขาจึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่โดยสอนแนวคิดแบบ Skepticism ซึ่งเห็นว่าองค์ความรู้ของมนุษย์นั้นไม่แน่นอนหลายอย่าง ทั้งขึ้นอยู่กับมุมมอง ความ…

Henry Arnold

เฮนรี่ อาร์โนล์ด (Henry Harley Arnold) ผู้ร่วมก่อตั้ง RAND corporation
แฮพ (“Hap”) เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1886 ในแกลดไวน์, เพนซิลวาเนีย (Gladwyne, Pennsylvanis) สหรัฐอเมริกา พ่อของเขาชื่อเฮอร์เบิร์ต (Herbert Alonzo Arnold) เป็นแพทย์ทหาร และแม่ชื่อแอนนา (Anna Louise) เธอมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานเป็นเกษตรกร แต่ว่าเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั้งจบมัธยมปลาย เมื่อเกิดสงครามระหว่างสเปนและอเมริกา (Spanish-American War) พ่อของแฮพอาสาเข้าไปเป็นแพทย์ให้กับกองทัพเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania National Guard) ขณะนั้นแฮพมีอายุเพียง 11 ปี เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมโลเวอร์มีเรียน (Lower Merion High Schooled) ในอาร์ดมอร์ (Ardmore, PY) 1903หลังจบ ม.ปลาย ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารเวสต์พอยต์ (United States Military at West Point)  190714 มิถุนายน, ได้รับการบรรจุเข้าเป็นทหาร ในชั้นร้อยโท ระดับสอง (Second lieutenant), ทหารบก หลังจากนั้นแฮพขอเลือกที่จะเข้าทำงานกับหน่วยทหารบกที่ 29 (29th Infantry) ซึ่งขณะนั้นประจำการณ์อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ 7 ธันวาคม, เขาเดินทางมาถึงกรุงมะนิลา  ต่อ…

Maurice Merleau-Ponty

Image
มัวริซ เมอร์โล-พอนตี้ (Maurice Merleau Ponty) phenomenology
พอนตี้ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1908  ในโรชฟอร์ต-ชู-แมร์ ในจังหวัดชาร์อ๊อง-มารีทีม (Rochefort-sur-Mer, Charente-Maritime) ฝรั่งเศส  1913พ่อของเขาเสียชีวิตในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 1 หลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วครอบครัวของเขาจึงได้ย้ายมาอยู่ในปารีส
พอนตี้ เรียนหนังสือระดับมัธยมที่ Parisian lycees Janson-deSailly และที่ Louis-le-Grand เขาๅต/1923สำเร็จวิชาปรัชญาพื้นฐานจาก Janson-de-Sailly   1926เข้าเรียนต่อที่อิโคล โนแมล์ สุแปริเออร์(Ecole Normale Superieure, ENS) ซึ่งที่นี่เขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับ ฌอน-พอล ซาทรี (Jean-Paul Satre), ซึมง โบวัวร์ (Simone de Beauvoir), ณอห์น ฮิปโปไลต์ (Jean Hyppolite) ช่วงเวลานี้เขาเริ่มเขียนนวนิยายเรื่อง Nord โดยใช้นามปากกาว่า Jacques Heller 1930จบการศึกษาด้านปรัชญาจาก ENS  โดยได้วุฒิเทียบเท่าปริญญาโท 1931ได้งานสอนหนังสือที่โรงเรียนบัววิส (Lycee de Beauvais) ระหว่างนี้ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Caisse nationale des sciences) ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ 1934ย้ายมาสอนที่โรงเรียนชาร์ต (Lycee…

John Ridley Stroop

Image
จอห์น ริดลีย์ สตรู๊ป (John Ridley Stroop) Stroop Test
สตรู๊ป เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม  1897 ในชุมชนเกษตรกรรมชื่อฮอล์ลฮิลล์ (Hall’s Hill) ใกล้กับเมอร์ฟรีโบโร่รูเธอร์ฟอร์ดคันทรี่,​ เทนเนซซี่ (Murfreeboro,Rutherford Country, Tennessee) เขาเป็นลูกคนที่ห้าจากพี่น้องทั้งหมดหกคน เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนคิตเรล์ลคันทรี่ (Kitrell  County School) 1919สตรู๊ป  จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนมัธยมเดวิด ลิปสคอมป์ (David Lipscomb High School) 1921ได้รับอนุปริญญาจากเดวิด ลิปสคอมป์ คอลเลจ (David Lipscomb College, DLC) 23 ธันวาคม, แต่งงานกับเซลม่า (Zelma Dunn) พวกเขามีลูกด้วยกันสามคน 1924จบปริญญาตรีจาก จากจอร์จ เพียบอดี้ คอลเลจ (George Peabody College) 1932จบปริญญาเอก สาขาการทดสอบทางจิตวิทยา (experimental psychology) จากจอร์จ เพียบอดี้ คอลเลจ ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกอยู่นั้นเขาทำงานวิจัยในห้องปฏิวัติการเยซัพ (Jesup Psychological Laboratory) โดยมีโจเซฟ ปีเตอร์สัน (Joseph Peterson) เป็นที่ปรึกษา 1935มีผลงานพิมพ์ลงในวารสาร The American Journal of Experimental Psychology ซึ่งเขาได้สร้างแบบทดสอบ ที่ใช้ สี-คำศัพท์ (ชื่อขอ…

Harry Hess

Image
แฮร์รี่ เฮส์ส (Harry Hammond Hess) Sea Floor Spreading theory of plate tectonics 
แฮร์รี่ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1906 ในนิวยอร์คซิตี้ พ่อของเขาชื่อจูเลี่ยน (Julian S. Hess) และแม่ชื่ออลิซาเบธ (Elizabeth Engel Hess) ซึ่งพ่อของเขาทำงานเป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค  แฮร์รี่มีน้องชายคนหนึ่งชื่อแฟรงค์ (Frank) แฮร์รี่ เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนแอสบุรี่ปาร์ค (Asbury Park High School) ในนิวเจอร์ซี่ โดยช่วงเวลานี้มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 1923เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ว่าไม่นานได้เปลี่ยนมาเรียนธรณีวิทยา 1927จบปริญญาตรี หลังจากนั้นใช้เวลากว่าสองปีในการออกเดินทางสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่แถวโรเดเซียตอนเหนือ (northern Rhodesia) 1929เข้าเรียนต่อที่พรินตั้น (Princeton Universtiy) 19325 กุมภาพันธ์- 25 มีนาคม, ระหว่างที่ใกล้จะจบปริญญาเอก  แฮร์รี่ได้ติดตาม ดร.เฟลิกซ์ (Dr. Felix Vening Meinnesz) จากมหาวิทยาลัยอูเทรชต์ (Utrecht Universtiy) ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงใต้ทะเล โดยใช้เรือดำน้ำ USS S-48  โดยทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ทะเลบริเวณฐานทัพเรือ…

Louis XIV

Image
หลุยส์ ที่ 14 (LOUIS XIV) The Sun (le Roi-Solei)

หลุยส์ ประสูติในวันที่ 5  กันยายน 1638 ณ. พระราชวัง Château de Saint-Germain-en-Laye  ทรงเป็นโอรสของกษัตริย์หลุยส์ ที่ 13 (Louis XIII) และแอน แห่งออสเตรีย (Anne of Austria)  หลุยส์ มีพระนามว่า Louis Dieudonne (Louis the God-given) ที่พระองค์ทรงได้รับพระนามเช่นนี้ เพราะทรงประสูติหลังจากพระบิดาและพระมารดาของพระองค์อภิเษกกันแล้วกว่า 23 ปี จึงเชื่อกันว่าหลุยส์เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานลงมาให้ หลุยส์ มีพระยศเป็น Dauphin of France เมื่อแรกประสูติ 1643กษัตริย์หลุยส์ ที่ 13 สวรรคต  , หลุยส์ จึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อมา แต่ว่าขณะนั้นหลุยส์  มีอายุเพียง 4 ชันษา  พระราชชนนีแอน จึงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการ พระราชชนนีแอนได้แต่ตั้งพระคาร์ดินัลมาซาริน (Cardinal Mazarin) ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและปรึกษาทางด้านศาสนา ตอนอายุ 5  ปี หลุยส์ เกือบจะเสียชีวิตเพราะจมน้ำในสระ ภายในพระราชวัง Palais-Royal 1646 นิโคลัส (Nicolas V de Villeroy) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอาจารย์ 1647พฤศจิกายน,​หลุยส์ มีพระอาการประชวรด้วยโรคฝีดาษ (smallpox)  1648เกิดสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศส …