แอนโตนิโอ ซาดร้า (Antonio Zadra)

ผู้เขียน When Brains Dream ร่วมกับ โรเบิร์ด สติกโกล์ด (Robert Stickgold) ซึ่งพวกเขาได้แนวคิด NEXTUP – Network Exploration to Understand Possibilities

NEXTUP เป็นเสนอแนวคิดที่ว่า ความฝันเป็นกระบวนการในการสกัดเอาความรู้หรือข้อมูลออกมาจากความทรงจำ 

เป็นศาสตราจารย์ที่คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมอลทรีออล (University of Montreal)