มาร์ค ฟอน มองตากู (Marc Van Montagu) ผู้สร้างพืช  GMOs คนแรก ร่วมกับ เจฟฟ์ เชลล์ (Jeff Schell) มองตากุ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1933 ในเก็นต์ (Ghent, Belgium) ประเทศเบลเยียม 1964 จบจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ทางด้านพืชพยาธิวิทยา (Plant Pathology) 1970s ระหว่างที่ทำงานวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเก็นต์ มองตากุกับเจฟฟ์ เชลล์ (Jozef (Jeff) Schell)) ค้นพบการถ่ายโอนดีเอ็นเอ ระหว่างแบคทีเรีย (Agrobacterium) ชนิด Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) กับพืช โดยพวกเขาค้นพบว่าแบคทีเรียชนิดนี้มีส่วนที่เรียกว่า Ti-plasmid (Tumor Inducting Principle)  ซึ่งมันใช้ถ่ายโอนดีเอนเอเข้าไปยังพืชได้  ซึ่งแบคทีเรียปล่อยดีเอ็นเอเข้าไปในพืช เพื่อบังคับให้พืชผลิตสารอาหารที่จำเป็นแต่ตัวของมัน  มอนตากุและเจฟฟ์ ตระหนักสิ่งที่เขาาค้นพบว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพันธ์กรรมของพืชตามที่ต้องการได้ โดยการแทนที่ดีเอ็นเอที่แบคทีเรียปล่อยเข้าไปในพืชเสีย 1982 ร่วมกับเจฟฟ์ เชลล์ ก่อตั้งบริษัท Plant Genetic Systems ( PGS เป็นบริษัทแห่งแรกที่ผลิตพืชทนต่อแมลง โดยนำเอายีนจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) มาใส่ , ในปี 1996 PGS ถูกขายให้กับ AgrEvo ก่อนที่…