แดเนียล แอลล์สเบิร์ก (Daniel Ellsberg) ผู้เปิดเผยเอกสารลับ Pentagon Papers แดเนียล เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 1931  ในชิคาโก้ เป็นลูกชายของแฮร์รี่ (Harry Ellsberg) กับอเดล (Adele Charsky) ทั้งคู่เป็นยิว (Ashkennazi Jews) ที่เปลีย่นมานับถือคริสเตียน-ไซอันซ์ (Christian Science) แดเนียบเติบโตขึ้นมาในดีทรอยต์ โดยเขาเข้าเรียนรในโรงเรียนแครนบรู๊ค (Cranbrook School) โดยที่แม่ของเขาปรารถนาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นนักเปียโน 1946 แม่และพี่สาวของเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต เมื่อพ่อของเขาซึ่งเป็นคนขับเกิดหลับในและรถเสียหลักพุ่งเข้าชนกำแพง  หลังจากแม่จากไปแดเนียลก็เลิกเล่นเปียโน 1952 จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ จากฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยได้เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง (summa cum laude) 1953 ได้รับทุนให้เข้าเรียนที่แคมบริดจ์ (University of Cambridge) 1954 ถูกเกณฑ์ทหารให้เป็นทหารเรือในกองทัพสหรัฐฯ  1957 ปลดประจำการณ์จากกองทัพ โดยได้ยศร้อยโท (first lieutenant) หลังจากนั้นเขากลับเข้ามาเรียนหนังสือที่ฮาร์วาร์ด (Harvard) ขณะเดียวกันก็เริ่มทำงานเป็นนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ให้กับ RAND Corporation หน่วยงานสำคัญด้านการวางยุทธศาสตร์และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านกลาโหม โดยที่ตัวเขาโฟกัสงานไปที่ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ 1962 สำเร็จปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ด โดยที่เขาทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีการตัดสินใจ (decision theory) ซึ่งผลงานของเขาถูกเรียกภายหลังว่า Ellsberg Paradox 1964 สิงหาคม, เร่ิมทำงานกับกระทรวงกลาโหม ในสมัยของประธานาธิบดีจอห์นสัน (Lyndon Johnson) และโรเบิร์ต แม็คนามาระ (Robert…