คาลิล จิบราน (Gibran Khalil Gibran) ผู้เขียน The Prophet  จิบราน เกิดวันที่ 6 มกราคม 1883 ในหมู่บ้านบชาร์รี (Bsharri) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ในตอนเหนือของเทือกเขาเลบานอน ซึ่งเวลานั้นเป็นดินแดนกึ่งปกครองตัวเองของอาณาจักรอ๊อตโตมาน  แม่ของจิบรานชื่อ คามิล่า (Kamila) เป็นลูกสาวของนักบวชในคริสต์นิกายแคโธริก พ่อของจิบรานเป็นสามีคนที่สามของพ่อ  ครอบครัวของเขามีฐานะยากจนและจิบรานไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรปกติ แตว่าเขาเรียนการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลโดยมีพระเป็นผู้สอน ทำให้จิบรานสามารถใช้ภาษาอารบิกและภาษาซีเรียได้อย่างดี พ่อของจิบรานนั้นทำงานเป็นหมอแบบโบราณ (apothecary) แต่ว่าเขาก็ติดการพนันจนมีหนี้สินมากมาย และต่อมาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของอ๊อตโตมาน แต่ราวปี 1891 พ่อของจิบรานถูกให้ออกจากงานและถูกจับ1895 มิถุนายน แม่ของจิบรานพาสมาชิกครอบครัวที่เหลือ  ปีเตอร์ (Peter) พี่ชายต่างพ่อของจิบราน, น้องสาวชื่อ มาเรียน่า (Marianna) กับซุลตาน่า (Sultana),เดินทางตามพี่ชายของเธอมายังสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐนั้นพวกเขามาอาศัยอยู่ในสลัมของเมืองบอสตัน รัฐนิวยอร์ก (Boston, New York) ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวซีเรียเลบานอนอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แม่ของจิบรานเริ่มทำงานเป็นช่างเย็บเสื้อผ้า และขายผ้าผืนแบบเดินเคาะประตูตามบ้าน 30 กันยายน, จิบราน เริมเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน ซึ่งเป็นคลาสพิเศษที่สอนผู้อพยพให้พูดภาษาอังกฤษ ต่อมาจิบรานได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะ ซึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับ เฟรด ฮอลแลนด์ เดย์ (Fred Holland Day) ซึ่งเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองในเวลานั้น 1898 ตอนอายุ 15  จิบรานเดินทางกลับไปยังเลบานอน และเข้าเรียนที่สถาบันอัลฮิกแมต (al-Hikmat institute~College of Science) ในกรุงเบรุต โดยเรียนภาษาอารบิกและฝรั่งเศส เขาเริ่มทำหนังสือแม็กกาซีน ชื่อ College Poet 1902 เดินทางกลับมายังบอสตัน แต่ก่อนเขาจะเดินทางกลับมาถึง ซุลตาน่า น้องสาวก็เสียชีวิตไปก่อนด้วยโรควัณโรค1903 ปีเตอร์พี่ชายของเขาก็เสียชีวิตด้วยอาการวัณโรค และปีเดียวกันนี้แม่ของจิบรานก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง จิบรานยังคงทำงานของตัวเองต่อไปได้โดยอาศัยมาเรียน่าน้องสาวเป็นคนทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า 1904 มีการจัดแสดงผลงานของตัวเองครั้งแรกที่ Day’s…