เอโมรี โบการ์ดัส (Emory S. Bogardus) Bogardus Social Distance Scale โบการ์ดัส เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 1882 ในอิลลินอยส์ (Belvidere, Illinois)  1908 จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University)  1909 จบปริญญาโทจาก ม.นอร์ทเวสเทิร์น 1911 จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโก้ (University of Chicago) หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่มหาวทิยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ในตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์ 1920 โบการ์ดัสก่อตั้งกลุ่ม Alpha Kappa Delta เป็นสมาคมที่ไม่ลับเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1924 โบการ์ดัสพัฒนา Bogardus Social Distance Scale ขึ้นมา สำหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับอคติ (ความสัมพันธ์กับสังคม)  1929 ร่วมก่อตั้ง Pacific Sociological Association 1931 ได้รับตำแหน่งประธานของสมาคมสังคมศาสตร์สหรัฐฯ (American Sociological Society)  1973 21 สิงหาคม, เสียชีวิต ผลงานเขียนบางส่วน ▪ Introduction to the Social Sciences, 1913 ▪ Introduction to Sociology, 1913 ▪ Essentials of…