แม็กซิมิเลียน โรบ์สปิแอร์ (Maximilien Marie Isidore de Robespierre)     The Reign of Terror โรบ์สปิแอร์ เกิดในอาร์ตอย (Arras, Artois, France) ทางเหนือของกรุงปารีส ในวันที่ 6 พฤษภาคม 1758  พ่อของเขาเป็นนักกฏหมาย เป็นสมาชิกสภา (Coucil of Artois) ชื่อแม็กซิมิเลียน (Maximilien Barthelemy François de Robespierre, 1735-1764) และแม่ชื่อแจ็กเกลีน คาร์รูลต์ (Jacqueline Marguerite Carrault, 1735-1764) โรบ์สปิแอร์ เป็นลูกชายคนโตในพี่น้องสี่คน เมื่อแม่ของเขาเสียชีวิตตอนที่เขาอายุได้ 7 ปี โรบ์สปิแอร์ถูกส่งไปอยู่กับยาย  เขาเข้าเรียนชั้นประถมจากโรงเรียนในเมือง  1769 เข้าเรียนที่ Lycée Louis-le-Grand ในปารีส   1780 สำเร็จการศึกษา โดยได้รับปริญญาตรีทางด้านกฏหมาย 1782 เข้าทำงานที่ Council of Artois โดยที่เขาได้เป็นผู้พิพากษาคดีด้านอาชญากรรม 1788 หลุยส์ ที่ 16 ประกาศให้มีการเลือกตั้งในระดับจังหวัดทุกจังหวัด ทำให้โรบ์สปิแอร์ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนของฐานะดรที่ 3 (Third Estate, ประชาชนทั่วไป) ของจังหวัดอาร์โตส  1789 พฤษภาคม,…