กูเกิล เปิดข้อมุล เว็บที่มีผู้ใช้มากที่สุด 1,000 อันดับ

1 facebook.com Social Networks 540,000,000
2 yahoo.com Web Portals 490,000,000
3 live.com Search Engines 370,000,000
4 wikipedia.org Dictionaries & Encyclopedias
5 msn.com Web Portals 280,000,000
6 microsoft.com Software 230,000,000
7 blogspot.com Blogging Resources & Services 230,000,000
8 baidu.com Web Portals 230,000,000
9 qq.com Email & Messaging 170,000,000
10 mozilla.com Internet Clients & Browsers

http://www.google.com/adplanner/static/top1000

Popular Posts