65 ปี วันแห่งชัยชนะภาพขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียต หายไปจากแผนที่โลก
เพื่อระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อระลึกถึงผุ้เสียชีวิต และเพื่อเชิดชูเหล่าประชาชนและทหารกล้าที่ช่วยกัน
ปกป้องชาติ 
การเดินพาเหรดในวันนี้มีหลายชาติส่งทหารเข้า่ร่วมเดินขบวนด้วย อย่างฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าโลกเรามาไกลมากแล้วหลังจากสงครามเย็นที่ภาพเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น
"มันเป็นชัยชนะของประชาชน ไม่ใช่ของสตาลิน" เมดเวเดฟ พูด ...​ เราก็บอกไม่ได้ว่าความพยายามของ
ประธานาธิบดีรัสเซ๊ย ในการลบสตาลินออกไปจากเกียรติภูมิที่เขาสมควรได้รับ เป็นเรื่องที่ถูก บอกได้ว่ามันไม่มีทางหรอก
แม้ว่าเราจะรู้ว่าสตาลิน เผด็จการต่อผู้ต่อต้านเขา แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกกัน ต่อการที่เขาปกป้องประเทศ "ร่วม" กับประชาชน 
มันเป็นเรื่องจริง ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีผุ้นำ ถ้าใครจะบอกว่าประชาชนเดินไปรบโดยไม่มีการสนับสนุน หรือยุทธศาสตร์
พวกเขาย่อมไม่มีชัยชนะ
ถ้าจะลงโทษสตาลิน ก็น่าจะแยกมันออกไปจากเรื่องสงคราม น่าจะดีกว่าสำหรับเมดเวเดฟ ... 

รัสเซียสูญเสียชีวิตทหาร ประชาชนไปมากที่สุดในประเทศทั่วโลก คากกว่าคนกว่า 24 ล้านคนต้องตาย Popular Posts