ประดิษฐ์กรรม ชีวิตจริง Artificial life


Artificial life จะแปลว่าชีวิตประดิษฐ์ น่าจะเป็นการตีความหมายที่ผิดไป เพราะให้ความหมายเหมือนของเทียม ซึ่งของเทียมมักจะถูกมองว่าเป็นของไม่จริงนั้นเอง

แต่วันนี้เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของมนุษย์ที่สามารถ สร้าง "สิ่งมีชีวิต" ขึ้นมาได้
ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลับ แมรี่แลนด์ แคลิฟอร์เนีย นำโดย ดร. J Craig สามารถสร้างยีนต์ของแบคทีเรียยขึ้นมาได้ โดยการใช้ถ่ายโอนหน่วยหนึ่งของดีเอ็นเอจากเซลล์หนึ่ง แล้วปลูกถ่ายไปทดแทนดีเอ็นเอทั้งหมดของอีกเซลล์หนึ่ง


US scientists synthesize "hybrid" cell


Tag cloud: Sci-Tech, News, medicine, World

21.05.2010, 11:45


US scientists report a breakthrough in artificial life forms. A group of researchers led by Craig Venter, one of the pioneers of genetic engineering, has synthesized the genom of one microorganism, Mycoplasma mycoides, and implanted it into another microorganism, Mycoplasma capriolum, from where all genes had been removed. The resulting “hybrid” is the first synthetically produced cell which marks an important step towards the scientific and philosophical concept of life.

Popular Posts