Bilderberg Group

Bilderberg เป็นชื่อโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้เมือง Archem ในเนเธอร์แลนด์ เป็นสถานที่ใช้จัดประชุมกันครั้งแรกขององค์กรบิลเดอร์เบริ์กนี้ในปี 1954

Popular Posts