พม่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าว BBC และ dvb.no (democratic voice of burma)
อ้างถึงแหล่งข้อมุล คือนาย Sai Thein Win วิศวะกรชาวพม่า แสดงภาพถ่ายหลายใบในเขต ตาเบียนกูยิน (Thabeikkyin) ซึ่งอยู่ในกลางพม่าเหนือเชียงใหม่ไปหลายร้อยกิโล แสดงสถานที่ก่อสร้างและพัฒนานิวเคลียร์ของพม่า ซึ่งพม่าได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียและเกาหลีเหนือในการพัฒนา

Popular Posts