Apple Newsstand

ระบบ Apple Newstand อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่าง Apple กับ เจ้าของหนังสือพิพม์หลายๆ ราย เพื่อช่วยให้หนังสือพิมพ์สามารถขายข่าวผ่านอุปกรณ์ของแอปเปิ้ลอย่าง iPad ได้ คาดว่า newstand จะแยกออกจาก iTunes หรือ iBook store ที่มีหนังสือพิมพ์อยู่บนนั้นบ้างแล้ว แต่นั่นลูกค้าต้องซื้อเป็นฉบับไป และแยกแอปของแต่ละรายออกจากกัน
apple อยู่ระหว่างการเจรจากับสื่อรายใหญ๋อย่าง Time Warner Inc., Conde Nast, Hearst Corp. and News Corp เพื่อให้ระบบมีมาตรฐานที่เหมือนกัน และยังช่วยให้ผู้ผลิตส่ือและผู้อ่านซื้อผ่านระบบ subscript ได้เหมือนๆ กับการรับหนังสือพิมพ์รายวัน
แอปเปิ้ลสร้าง software ที่ช่วยให้สื่อสามารถสร้างแมกกาซีนใส่ภาพและวีดีโอได้ง่ายมาเพื่อสนับสนุน แต่โครงการนี้อาจจะได้รับการต่อต้านจากสื่อบางเจ้าเพระว่าสื่อไม่ต้องการให้แอปเปิ้ลเป็นตัวกลางในการกำหนดราคาและวิธีการที่สิ่งพิมพ์จะได้รับรายได้จากผู้อ่าน

Popular Posts