RGGI (Carbon Market)

The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) 
ตลาดคาร์บอน RGGI

เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ 10 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ คอนเนกติกัส เดอลาแวร์ เมนน์ แมรี่แลนด์ แมซานชูเซตต์ นิวแฮมเชียร์ นิวเจอซี่ นิวยอร์ค โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์ (Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, และ Vermont ) มีเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ จากระดับในปี 1990 ให้สำเร็จในปี 2018

RGGI เป็นตลาดคาร์บอน แบบ Cap and Trade system โดยใช้กับ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น การประมูลขายอัลโลวานซ์ครั้งแรกออกมาในปี 2008 ,25 กันยายน จำนวน 12,565,387 อัลโลวานซ์ ราคา 3.07 ดอลล่าห์ / อัลโลวานซ์ ( 1 อัลโลวานซ์ = ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน)

และระยะเวลาในเฟสแรก 3 ปี เริ่มนับจาก 1 มกราคม 2009

RGGI วางโปรแกรมการซื้อขายคาร์บอน(CO2 Budget Trading Programs) แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ โดยผ่าน บริษัทตรวจสอบ เรกูเรเตอร์ (Regulations ) โดยอยู่บนข้อกำหนด (โมเดล) ที่ RGGI กำหนดขึ้น

โดยในแต่ละรัฐสมาชิก ระบบ CO2 Budget Trading Programs จะจำกัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจะสามารถปล่อยออกมาได้สูงสุด จากนั้นทำการออก อัลโลวานซ์ให้ จากนั้นจึงนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในรัฐสมาชิกได้

โดยโรงงานไฟฟ้าแต่ละแห่งของแต่ละรัฐ สามารถซื้อ คาร์บอนอัลโลวานซ์ จากที่ใดใน 10 รัฐสมาชิกของ RGGI ก็ได้ เพื่อนำมาแสดงให้เป็นไปตามจำนวนที่แต่ละรัฐนั้นกำหนด ซึ่งทางปฏิบัติแล้ว คล้ายกับว่า RGGI ทำให้ทั้ง 10 รัฐกลายเป็นตลาดเดียวกัน

RGGI เป็นตลาดคาร์บอน (เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์) แห่งแรกของสหรัฐอเมริกา


RGGI Cap-and-Trade ทำงานอย่างไร

การ "Cap" คือ การลดปริมาณก๊าซจากภาวะปกติที่ปล่อยออกมาก่อนที่จะถูกควบคุม กรณี 10 รัฐของ RGGI มีเป้า คือ ต้องลดลงมา 10%

ข้อกำหนดสำหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่มีขนาด 25 เมกะวัตต์หรือใหญ่กว่า จะต้องถือ อัลโลวานซ์ ในปริมาณที่เท่ากับคาร์บอนไดออกไซ์ที่โรงไฟฟ้านั้นปล่อยออกมา ตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุม 3 ปี

การออก คาร์บอนไดออกไซด์ อัลโลวานซ์ (CO allownacws) จะออกให้เป็นไตรมาส ผ่านการประมูล

ตลาด RGGI ยอมให้มีการใช้ Offset (ออฟเซ็ต ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้หรือว่าก๊าซคาร์บอนได้ออกไซ์ที่ลดลงได้ แต่อยูนอกภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ) เพื่อช่วยให้โรงไฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายและพันธะที่กำหนด

FACTS

ความครอบคลุมของ RGGI โรงไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 25 เมกะวัตต์ขึ้นไป (ปัจจุบันมี 209 โรงไฟฟ้า)

ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 188 ล้านตันต่อปี ใน 10 รัฐสมาชิก

ตารางเวลาเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละระยะ

2009-2014 : 188 ล้านตันต่อปี

2015-2018 : แต่ละปีจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ปีละ 2.5% เพื่อให้เข้าเป้าหมายที่ 10% ในปี 2018

การประมูลอัลโลวานซ์ : รายไตรมาส ขายพร้อมกันทั้ง 10 รัฐ

ระยะเวลาที่ต้องถืออัลโลวานซ์ 3 ปี ระยะเวลาถือครองระยะแรก 1 มกราคม 2009-31 ธันวาคม 2011

CO2 Offset สามารถใช้ออฟเซ็ทจากการลดก๊าซเรือนกระจก นอกอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ แต่ต้องไม่เกิน 3.3 % (บางกรณี ขยายเป็น 5-10% แต่เป็นกรณีทีมีเงื่อนไขเฉพาะ)

รายได้จากการประมูล : ประมาณ 70% นำไปใช้ในการลงทุนในพัฒนาการผลิตพลังงานให้มีประสิทธิภาพมาขึ้นและลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

ทำไม แต่ละรัฐต้องมาประมูลซื้ออัลโลวานซ์ ...​

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายจะได้รับอัลโลวานซ์ ภายใต้กฏเกณท์เดียวกัน ในขณะเดียวกัน การประมูลอัลโลวานซ์แทนที่จะแจกจ่ายให้ฟรี(ตลาด EU ETS ใช้วิธีแจก แล้วนำที่เหลือไปขาย) ทำให้รู้คุณค่าขงอัลโลวานซ์ และยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ๆ มีประสิทธิภาพช่วยสร้างงาน

ผลต่อราคาค่าไฟฟ้า

ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงขึ้นประมาณ 0.4-1% ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ

สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับ อัลโลวานซ์ได้อย่างไร

ผู้เกี่ยวข้องกับตลาดจะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์อัลโลวานซ์ผ่านการประมูลเป็นไตรมาส หรือได้มาจากตลาดรอง อื่นๆ รวมถึง Chicago Climate Futures Exchange (CCFE) และ Green Exchange

โรงงานไฟฟ้าเกี่ยวกับ RGGI อย่างไร

มีระยะเวลาบังคับให้ทุกสามปี โรงไฟฟ้าจะต้องมี อัลโลวานซ์ 1 อัน ต่อ คาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงาานไฟฟ้าปล่อยออกมา 1 ต้น มาแสดง ระยะควบคุมแรกเริ่มจาก 1 มกราคม 2009- 31 ธันวาคม 2011

ราคา RGGI Allowances (ประมูลล่าสุด วันที่ 9 กันยายน 2553, 1.86 เหรียญ ต่อ อัลโลวานซ์)
ที่มา http://www.rggi.org/market/co2_auctions/results

Auction    
Number
Control
Period
Quantity
Offered
Quantity
Sold
Clearing
Price
Total
Proceeds
Auction 1*
9/25/2008
Current12,565,38712,565,387$3.07$38,575,738.09
Auction 2
12/17/2008
Current31,505,89831,505,898$3.38
$106,489,935.24
Auction 3
3/18/2009
Current
Future
31,513,765
2,175,513
31,513,765
2,175,513
$3.51
$3.05

$117,248,629.80
Auction 4
6/17/2009
Current
Future
30,887,620
2,172,540
30,887,620
2,172,540
$3.23
$2.06

$104,242,445.00
Auction 59/9/2009
Current
Future
28,408,945
2,172,540
28,408,945
2,172,540
$2.19
$1.87

$66,278,239.35
Auction 612/2/2009
Current
Future
28,591,698
2,172,540
28,591,698
1,599,000
$2.05
$1.86

$61,587,120.90
Auction 73/10/2010
Current
Future
40,612,408
2,137,992
40,612,408
2,091,000
$2.07
$1.86

$87,956,944.56
Auction 86/09/2010
Current
Future
40,685,585
2,137,993
40,685,585
2,137,993
$1.88
$1.86

$80,465,566.78
Auction 909/10/2010
Current
Future
45,595,968
2,137,992
34,407,000
1,312,000
$1.86
$1.86

$66,437,340.00ตลาด Cap and Trade อื่นๆ ในอเมริกา


Western Climate Initiative (WCI) and the Midwest Governors
Greenhouse Gas Reduction Accord (MGGRA).รื่องที่เกี่ยวข้อง
ตลาดคาร์บอน (Knol) >>>
RGGI (Carbon Market) >>>
Western Climate Initiative (WCI) >>>
UN-REDD >>>
Carbon Mapping 
>>>
Climategate >>>Reference
RGGI Web http://www.rggi.org/
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Greenhouse_Gas_Initiative

Popular Posts